Logo sommerfugl

onsdag den 1. februar 2012

Kom hønen før ægget? Nej!

Et gammelt drillespørgsmål eller gåde er det tilsyneladende filosofiske paradoks:

"Kom hønen før ægget?"
For en bondepige eller bondedreng på landet i gamle dage kunne det være svært at svare på. Hønsene lægger jo æg, som klækkes til kyllinger, der vokser op til en ny generation høns. En cirkel, hvor det er ligeså rigtigt eller forkert at svare "ja" som "nej" på spørgsmålet.

'What came first?' by Kyle Bean
Kyle Bean: What came first? (Chicken made from eggshells)

En farbar vej kunne have været at søge svar i bibelen, måske gennem degnen. Her fortæller skabelsesberetningen om at Gud skabte Adam og Eva som voksne, som først senere måtte til at forplante sig. Derfor ville det være logisk at forestille sig noget lignende for høns og andre fugle. Hønen kom før ægget. Vrøvl!

Bibelen og kristendom er jo helt uegnet som grundlag for viden om biologi, der er ingen tvivl om at dyrene gennem evolution har udviklet sig fra tidligere dyrearter. Blev det første æg lagt af en høne, eller af den fugl som gennem en glidende overgang var hønens forgænger? Hvordan kan vi skelne om et æg er et hønseæg eller ej?

Spørgsmålet ville, biologisk set, ikke give mening uden at forudsætte at vi taler om et hønseæg, og ikke bare et eller andet æg. Fuglenes forgængere i krybdyr, padder og fisk lagde jo også æg, uden derfor at være høns.

Svaret må være genetik. Gennem en undersøgelse af genernes DNA ville det være principielt muligt at sige om vi var nået til det stade hvor vi vælger at kalde det for en høne. Da arvemassen dannes ved kombination af enkelt-cellers DNA fra en hanfugl og en hunfugl, er det indlysende at disse kan være ikke-høns, og alligevel lægge det første hønseæg.

Ægget kom altså før hønen, helt sikkert.


Videnskab.dk:

Kylling, der lige er klækket fra æg

Spørgsmålet bliver lidt mere interessant gennem at generalisere det til:
Kom det første æglæggende væsen før det første æg?
Her må processen forstås som at et voksent dyr (eller plante) afgiver en ægcelle, som med eller uden befrugtning og beskyttelse kan udvikle sig til et nyt individ. Ved encellet liv kan der ikke tales om "æg", da begge celler er lige efter delingen. Æglægning må derfor være "opfundet" af et flercellet væsen, som gennem at afgive en enkelt celle kunne være ophav til et nyt flercellet væsen. Altså kom ægget sidst!

På det landbrugsmæssige plan kan det siges at hvis målet er at producere æg, kommer høner og haner først. Hvis målet er at producere kyllinger, kommer ægget først. Her kan der altså ikke findes afklaring.

'What came first?' by Kyle Bean

"As you may know I really enjoy visual puns. My new project ‘What came first?’ is a funny take on the well known saying. I thought it would be a nice ironic twist to actually make a chicken from eggs. It has taken a couple of failed attempts and I have eaten quite a few poached eggs and omelettes in the last couple of weeks, but I have finally finished the sculpture. I made good use of my dremel on this one..."


2 comments:

Charlotte sagde ...

Det er en meget, meget flot æggeskalshøne!
Din optagethed af høns og æg er virkelig... øh, speciel.
Nørd!!!


Sidste forår skulle jeg lave en opgave i videnskabsteori og strejfede faktisk hønen-ægget dilemmaet.... og der var det Popper jeg støttede mig til.
Et første problem er, at man ikke bare kan iagttage uden retning. Man går uundgåeligt ud med en forventningshorisont, og det giver et vanskeligt problem, når man skal gøre rede for sin fremgangsmåde:

”Hvad kommer først hypotesen (H) eller iagttagelsen (I)” (..) Hvad kommer først hønen (H) eller ægget (I). Svaret på det sidste er ”En tidligere slags æg” og svaret på det første ”En tidligere slags hypotese” (Popper s. 54)

Ovenstående citat peger på problemet teoriafhængighed. Det er svært at forestille sig ren empiri.
:-)

tosommerfugle sagde ...

Selv blind høne kan finde et korn.

Jeg er bange for at Karl Popper havde en alt for kortsigtet forventningshorisont med sin videnskabsteoretiske overvejelse. Han glemte det grundlæggende spørgsmål om at overveje præmisserne for om hans svar har en meningsfuld forbindelse med spørgsmålet.

Hvis hans logik med "en tidligere slags æg" skulle hænge sammen, ville det forudsætte at den første slags æg ikke blev lagt af en allerede eksisterende sammenligneligt individ. Derfor min pointeren af at paradokset forudsætter at vi kun taler om hønseæg og deres undfangelse. Og selv om Popper her har ret i at forrige generation (i forhold til første hønseæg) har været "en tidligere slags", snyder han ved ikke at gøre rede for hønens udvikling og rolle. Og for overgangen til hønseri. :-)

Tilsvarende halter det at postulere at hypotesen kom før iagttagelsen. Kan en hypotese eksistere uden grundlag? Uden en eller anden form for iagttagelse. Det kan den ikke rigtig.

Kan en iagttagelse eksistere uden hypotese? Det kan den sådan set godt, også selv om en eksisterende hypotese kan forme iagttagelsen, så der opstår blindhed (!) for alt det som ligger uden for hypotesens rammer.

Den blinde høne kan finde et korn, netop fordi den ikke starter med en hypotese som hindrer den i at finde kornet.

Selv om det måske er svært at forestille sig ren empiri, er det meningsløst at forestille sig ren hypotese, med mindre vi accepterer at den den kan være et spørgsmål om tro uden viden. Altså religion og fiktion.

Et oplevende væsen kan først skabe sig en hypotese efter at det opdager at noget går igen i et mønster. Hypotesen er et forsøg på at forstå, og giver en oplevelse af succes når det lykkedes at forudsige, forklare og/eller ændre mønsteret. Som når et lille barn lærer at kommunikere. Uden masser af input opstår der ikke noget sprog, nogen evne til at arbejde med hypoteser.

Og det er netop et centralt videnskabsteoretisk problem når hypoteser forfølges meget langt, og efterfølgende kik i bakspejlet afslører en meget "selektiv" omgang med empirien og behovet derfor. Skaberen bliver forelsket i sin egen hypotese.

Jeg er såmænd ikke mere optaget af æg end af så meget andet :-) Jeg kan netop være optaget fordi jeg er frigjort fra emnet.

Fri til at pille ved forudsætningerne for svar!

Logo sommerfugl