Logo sommerfugl

mandag den 8. oktober 2007

Selvmordshindring: barbari eller barmhjertighet?

Spændetrøje
Det Norske Tidsskriftet Suicidologi bragte i 2002 en artikel af cand. polit. Wenche Haukø, "Selvmordshindring: barbari eller barmhjertighet?" (PDF / HTML) der diskuterer den etisk/moralske forsvarlighed i at gribe ind (eller ej) mod et selvmord. Indledning:
Ulike oppfatninger av intervensjonshandlingen drøftes her i etisk/systematisk perspektiv. Vurderingen begrunnes først med de etisk relevante egenskaper som tilskrives handlingen. Deretter forbindes disse egenskapene med allment aksepterte normer for hjelpeprofesjonene. Normanvendelsen begrunnes med etiske prinsipper som anses som relevante retningslinjer for handlingsvalg i en selvmordssituasjon. Til slutt diskuteres hvilke normfundament som kan underbygge de ulike moralske bedømmelser. De motstridende standpunktene relateres dessuten til ulike kulturhistoriske selvmordsforståelser.
Der er ingen klar konklusion, som jeg læser det ser hun brugelige argumenter på begge sider, og at det kommer til at afhænge af det enkelte menneske og situation.


0 comments:

Logo sommerfugl