Logo sommerfugl

søndag den 15. december 2013

Skal jeg have en Google-robot?

Google doodle 2011-11-23 Stanislaw Lem, Poland

Det store amerikanske IT selskab Google er en sjov virksomhed. Ud over deres kæmpemæssige succes med søgemaskinen, har de mange andre projekter, hvor nogle er meget langsigtede. De bruger betydelige ressourcer på projekter, der måske kan blive til et produkt efter mange års arbejde. Typiske eksempel her er selvkørende biler, og billigt Internet i U-lande via højtflyvende balloner.

Et spændende projekt, som der nu er blevet offentlig opmærksomhed handler om bygning af robotter, hvor alt peger på et betydeligt mere avanceret niveau end dagens industri-robotter. De har efterhånden opkøbt 8 virksomheder, med interessante projekter om fremtidens robotter. Et kik på de opkøbte firmaer peger i retning af robotter, som har arme og ben med passende finmotorik. Med avanceret syn og evne til at planlægge sine bevægelser. Det vil sige robotter som nærmer sig at kunne udføre lignende arbejde som mennesker.

Google Android robot logo, 3D

Humanoide robotter, eller androider. Forresten ledes projektet af Andy Rubin, der var manden bag det nuværende Android-styresystem til den største del af verdens smartphones. Han er, logisk nok, meget fascineret af robotter, og kan måske lave en tilsvarende kæmpesucces med robot-arbejdskraft. Vi får se, om nogle år.

Der spekuleres i anvendelse indenfor områder som produktion og logistik, men hvis projektet lykkedes bliver robotterne en slags slave-arbejdskraft, der kan sættes til mange forskellige opgaver, og altså ikke være specielt indrettet til smalle områder. Det forudsætter også at de kan kommunikere og samarbejde med mennesker, og være delvis selvstændige.

Schaft robot

Når jeg kom til at tænke på om jeg skal have en Google-robot, er det nu set ud fra en noget anden vinkel. Et andet Google-støttet projekt er Calico, et biotech firma, hvor målet er forskning og løsninger omkring menneskelig aldring og alderdommens sygdomme. Kort sagt længere levetid, og helst også bedre helbred. Og hvad er forbindelsen så her?

En allerede synlig demografisk udvikling er at en forholdsvis større del af samfundet kommer til at bestå af ældre mennesker, hvor mange ikke har kræfterne til at kunne klare sig selv. Måske kan Calico engang yderligere øge levetiden, men jeg tror stadig der bliver brug for megen hjælp, pasning og pleje af flere og flere svage ældre. Hvem skal udføre det praktiske arbejde her?

Lige nu tales der om værdien af "varme hænder", med store omkostninger samtidig med at personalet allerede er så fortravlede, at der kan være nogen ventetid på basale ting, som at toiletbesøg må klares ved at sidde i en stor ble. Selv om det lyder kynisk, er spørgsmålet også hvor stor en procentdel af samfundets arbejdsstyrke, som kan afsættes til at pleje ældre. Det er ikke engang et spørgsmål om økonomi og bevillinger.

Selvfølgelig kan længere levetid omsættes til højere pensionsalder (igen af økonomiske årsager), men jeg tror på at der bliver et stort behov for at robotter kan klare en stor del af pleje-opgaverne. Jeg ville meget hellere have en robot til at hjælpe mig på toilettet når jeg skal, end at måtte sidde i en lorteble et par timer eller mere. Hjælpe mig med et bad, når jeg får lyst. Måske den robot er udviklet af Google? I så fald vil jeg gerne have en, hvis jeg skulle blive afhængig af pleje og pasning i det daglige. Eller måske bare på sygehus, hvor der er mange ensformige praktiske opgaver, som ikke egner sig til de nuværende primitive robotter.

Boston Dynamics robot

Så lad mig bare få en robot-Jeeves til den tid. En altid hjælpsom og diskret butler, der aldrig bliver sur eller træt. Altid har tid til mig, og kender mine behov. Det ville også være indlysende at udstyre den med evner til at være kok og gøre rent. Og en masse andre opgaver, som der slet ikke bliver råd til at sætte yngre mennesker til at lave.

En så god robot ville kunne gøre mig mindre bekymret for at blive en pleje-afhængig gammel mand, men selv med optimal praktisk hjælp, kommer der et punkt hvor det ikke kan være et mål i sig selv at forlænge det biologiske liv. Altså hvor mulighederne i livet bliver så små at jeg hellere vil dø. Hvem skal hjælpe mig med det? Det skal robotten, det vil jo "bare" være et selvmord, uden at noget andet menneske kan eller skal gøres ansvarlig for dette. Aktiv dødshjælp er det vel kun når hjælpen ydes af et menneske.

Det er indlysende at robotten ikke skulle afslutte mit liv uden passende sikkerhedsprocedurer, så det ikke bare er en dårlig dag. Uden en god butler til livets sidste faser, kunne jeg blive nødt til at sørge for at afslutte mit liv, mens jeg endnu havde kræfter til det. Mit ønske om at få en robot til at kunne hjælpe mig med at dø, ville altså føre til længere liv end uden. Det er jo ikke et mål i sig selv at dø, men det kan tænkes at blive det mindst ringe.

Meka manipulator robot

Den ideelle butler. Farvel Google, farvel Jeeves, tak for alt!


0 comments:

Logo sommerfugl