Logo sommerfugl

tirsdag den 11. november 2014

Yun-Fei Tou: Memento Mori


Fotografen Yun-Fei Tou fra Taiwan har lavet et projekt "Memento Mori" med at tage billeder af herreløse hunde lige før de skal aflives. Samtidig brugte han tid på hundene, der fik leg, trøst og mad i deres sidste timer. Det blev hun til en ganske lille del af de ca. 80.000 hunde som aflives i landet om året.


These portraits are taken on the very day in which the dogs depicted is about to be put down or mercifully killed in public pounds run by governmental agencies in Taiwan. Utilizing the classic portrait style that originated in the early 19th century with the birth of photography as an art form, these photographs offer the viewer a chance to look attentively into a bleak future.


The purpose of this project is to arouse people’s awareness of animals rights. People should view animal rights as a moral issue rather than appealing to emotional affection. As Peter Singer wrote in his Animal Liberation, “The portrayal of those who protest against cruelty to animals as sentimental, emotional “animal-lovers” has had the effect of excluding the entire issue of our treatment of nonhumans from serious political and moral discussion.”


Et spørgsmål er så hvad etikken egentlig kan siges at være i at aflive herreløse hunde, ofte i dårlig stand, hvor det hverken er realistisk at finde nogen der vil tage sig af dem, eller give dem et natur-lignende miljø som pensionat. Det kan i princippet siges at være tragisk at de skal dø, men det var måske endnu mere tragisk om de skulle leve videre, fordi mennesker hylder et ideal om at et meget ringe liv er bedre end døden.

Samme tankegang kan gøres gældende for mennesker, blot med den store forskel at her må det være mennesket selv der får lov til at vurdere om det er for ringe. Den chance fik hundene ikke, i sagens natur.

Memento Mori. Husk al du skal dø.

0 comments:

Logo sommerfugl