Logo sommerfugl

onsdag den 1. marts 2017

Lad dem styre som forstaae det

Lad dem styre som forstå det

Fra det gamle Stubbekøbing Rådhus, vestlig gavl mod syd, ud mod Havnegade.

Inskriptionerne på Stubbekøbing Rådhus vakte allerede ved rådhusets indvielse i 1860 opmærksomhed og debat på grund af deres ganske klare budskaber til købstadens borgere om lov, ret og styre i både byen og kongeriget. Men måske var inskriptionerne slet ikke så elitære og mystiske set i datidens kontekst, som vi måske synes i nutidens lys?

Rådhuset blev indviet den 28. september 1860 med festmiddag og taler af bl.a. byfoged (senere borgmester) W.M.C. Oxenbøll og inskriptionerne vakte allerede i deres samtid modsigelse fra forskellig side. Således fra dyrlæge H. Jensen, som under selve festmiddagen i en tale kritiserede den tilsyneladende elitære holdning, som efter hans mening kom til udtryk i sætningen ”Lad dem styre, som forstaae det”.

Dyrlægen udtalte, at ”han vilde højligt misbillige, hvis det skulde tydes saaledes, at Styrelsen kun skulde tilkomme dem, der stor i særlige Stillinger. Dyrlæge Jensen mente, at ”alle som dertil havde Evne og Følelse, skulde beskæftige sig med de offentlige Anliggender.”
Stadsarkivar Christian Frederiksen

Mon det er bedre at lade dem styre som ikke forstå det?


0 comments:

Logo sommerfugl