Logo sommerfugl

lørdag den 8. marts 2014

J.F. Willumsen: En bjergbestigerske

J.F. Willumsen - En bjergbestigerske - 1904
G.A. Hagemanns Kollegium (206 x 169 cm)

Et kendt og ikonisk maleri, er "En bjergbestigerske", som Jens Ferdinand Willumsen malede i 1904. Et stærkt symbol på kvindefrigørelse og den moderne kvinde. Billedet er et portræt af Edith Wessel, der blev hans anden kone, og kan ses som en stor kærlighedserklæring. Hun er skildret som en monumentalt stærk kvinde, ved verdens top. Ikke en bly og tjenende kvinde, som ellers var typisk i malerkunsten. Med nutidens fortolkning er det "blot" et flot kvinde-billede, men i datiden vakte det en heftig debat, som et grænseoverskridende billede. I en analyse kaldte litteraturprofessor Vilhelm Andersen det for "en hedensk altertavle", en nordisk og førkristelig herskende valkyrie.


Som billedhugger udskar Edith Willumsen selv rammen i mahogni. En ørn og en fuglekonge fra en gammel fabel understreger maleriets ide, som symbol på styrke, overblik og klogskab.

Til en nordamerikansk udstilling af skandinavisk kunst i 1912/1913 kunne J.F. Willumsen ikke låne billedet af køberen, G.A. Hagemann, så efter en rask beslutning malede han en ny udgave, ”idet jeg denne Gang magtede det, jeg ikke formaaede at gøre ved det første Forsøg. Det blev stærkere i Linje og Farve, rigere i sin Virkning og fik mere Natur og Sandhed”. Det kan siges at den første udgave med sine hvidere farver fik et æterisk præg, en slags engel, hvor den nyere udgave er mere jordnær, og med sine mere levende farver markerer landskabet endnu kraftigere. Det passer også godt til den vitalistiske stil. Livskraft, og med en nyere ord, kvindekraft.

J.F. Willumsen - En bjergbestigerske - 1912
Statens Museum for Kunst (KMS3413, 210 x 170,5 cm)


0 comments:

Logo sommerfugl