Logo sommerfugl

onsdag den 31. oktober 2012

Er skud en god selvmordsmetode?

Bang, du er død. Sådan lyder det i gamle børnelege og krimier. Meget typisk ved en forfatter som Agatha Christie, der på en måde kan kaldes for sippet. Når mord var den hyppigste forbrydelse som Miss Marple eller Hercule Poirot skulle opklare, var der brug for en nem og nærmest "ren" dødsårsag. Det kunne f.eks. være sådan en "sød" lille damepistol her, en Derringer.

Remington Derringer pistol

En pistol med lille kaliber og små kugler, men den kan alligevel gøre alvorlig skade. Fiktionen gik på at ét skud i hjertet eller tindingen gav en lynhurtig død, og ikke mere "griseri" end lidt krudtslam og en dråbe blod. Selvfølgelig var det ganske urealistisk.

Jeg går bestemt ikke og planlægger selvmord, men har alligevel overvejet hvor god en selvmordsmetode et håndskydevåben egentlig er. Målsætningen skulle være en hurtig og smertefri død, uden for meget besvær. Ovre i USA hvor skydevåben i mange stater er nemt tilgængelige, og meget udbredte, sker der mange selvmord med skydevåben. Men der er også mange mislykkede selvmordsforsøg, eller sager hvor døden først indtrådte efter lang tid.

Min konklusion er, kort sagt, at jeg ikke ser håndvåben som en god selvmordsmetode. Der er for mange ting som kan gå galt, og det er ikke nemt at finde "et godt sted" at skyde sig.

Balloon suicide

Kun ét skud er nok det mest problematiske krav. Selvfølgelig bliver skydevåben brugt til mange likvideringer og mord. Det sker ved at skyde offeret flere gange, så der kommer mange alvorlige sår. Selv her kan der nemt gå nogle minutter (og måske svære smerter) før døden indtræffer, men det kunne ligefrem være at morderen ser det som en fordel at det ikke går alt for hurtigt.

Ved selvmord kan jeg ikke regne med at skyde mere end én gang, hvis jeg går efter de "alvorlige" steder. Måske er jeg ikke i stand til at styre hænderne derefter, og når kroppen går i alvorlig alarmtilstand, er det sikkert også "lidt svært" at koncentrere sig. Det sandsynlige resultat er en alvorlig kvæstelse, men ikke en "død på stedet". Stor risiko for at der bliver alt for god tid til at fortryde, mens smerterne nager. Det er jo i øvrigt heller ikke sjældent at mordforsøg med skud i hovedet mislykkedes. Offeret overlever, men med større eller mindre mén fra hjerneskaderne. Yderst ringe udsigt.

Halloween pumpkin suicide gun

Spørgsmålet om hvor der skal skydes er heller ikke så nemt som en banal krimi gør det til. Et skud i tindingen er ikke umiddelbart livsfarligt, det laver "kun" et hul i hjernen, og giver indre blødninger og hævelser. Der er stor risiko for at overleve med hjerneskader. Et skud i hjertet giver igen indre blødninger, men en almindelig kugle fra en pistol eller revolver laver også her "kun" et hul. Hjertet kan slå videre i lang tid, og når blodtrykket falder, går blødningen langsomt. Uden hospitalshjælp er det bestemt rigtig livsfarligt, men det er slet ikke nogen hurtig nem død.

Hvis jeg skulle begå selvmord med skydevåben, skulle det være med en helt anden størrelse end et lommevåben. Altså noget som kunne smadre hele hovedet med ét skud. Det ville blive meget griset, og besværet med at få fat på et seriøst skydevåben ville være et yderligere argument mod denne metode.

Skidt ide.


581 comments:

«Ældste   ‹Ældre   401 – 581 af 581   Nyere›   Nyeste»
Anonym sagde ...

Er det ikke meget dejligt at tænke på, at man skal dø en dag, så nogle andre kan få lov til at leve videre, videreføre arten osv.?

Anonym sagde ...

Hvad ville der ske, hvis vi ikke var mennesker på Jorden i morgen? Ville det hele så gå galt, eller ville forholdene blive forbedret?

Anonym sagde ...

Er vi alle ikke skadelige for miljøet og klimaet ved, at vi eksisterer?

Anonym sagde ...

Er alle selvmordsmetoder ikke smertefulde - både for den, selvmordet går udover, og de efterladte?

Anonym sagde ...

Tror du, at Dignitas ville sige nej til et assisteret selvmord, hvis man som rask troppede op hos dem og tilbød dem 100.000 kr. i kontanter eller via bankoverførsel?

Anonym sagde ...

Har du ikke læst nedenstående afsnit om gudhjelmen?

Persinger reports that many subjects have reported "mystical experiences and altered states"[4] while wearing the God Helmet. The foundations of his theory have been criticised in the scientific press,[5] anecdotal reports by journalists,[6] academics[7][8] and documentarists[9] have been mixed and the effects reported by Persinger have not been independently replicated. The only attempt at replication published in the scientific literature reported a failure to reproduce Persinger's effects and the authors proposed that the suggestibility of participants, improper blinding of participants or idiosyncratic methodology could explain Persinger's results.[10] Persinger argues that the replication was technically flawed,[8][11] but the Swedish researchers have stood by their replication.[12]

Hjelmen kritiseres for ikke at give resultater, da man endelig skulle offentliggøre en artikel om den i et videnskabeligt blad.

tosommerfugle sagde ...

Fagforeningerne er bestemt ikke ligegyldige, de har mange nyttige funktioner for medlemmer. Det kan måske siges at de har svært ved helt at omstille sig fra den "gammeldags" præmis om en kamp mod arbejdsgivere.

Fup, svindel, tyveri og bedrageri er ikke nogen god ide. De ting som du foreslår er ikke så nemme som du vist forestiller dig; der bliver jo gjort noget for at få ram på sådanne fjolser.

Barnedåb er ikke noget som jeg selv ville forvente, men i den hypotetiske situation at jeg blev far, ville der jo i sagens natur være en mere som skulle have stor indflydelse på hvad der sker. Og jeg ville ikke ligefrem bekæmpe gamle traditioner, også selv om indholdet er lidt hult.

tosommerfugle sagde ...

Omkring øremærket barsel er jeg ikke så simplistisk at jeg gør det til sort eller hvid, ja eller nej. Jeg kunne også sige at jeg hverken er for eller imod. Dispensation ville være efter ansøgning fra begge. Så er der stor chance for at det er gennemtænkt i enighed, uden at den ene blev tromlet.

Konsekvenserne af at splitte kriminalitet op i mange serielt afsonede domme er uhyggelige. På den måde bliver mange småkriminelle i USA idømt meget lange fængselsstraffe. Altså langtidsuddannelse i at blive hardcore kriminel, og uden en reel vej til at indrette sig et lovlydigt liv. Det er altså en metode til at øge kriminaliteten. Og jeg vil forvente at alleree nu sker der det at det ses som skærpende omstændighed (omkring strafudmåling) hvis der er flere lignende hændelser. Problemet ved "straf" er at det kun forebygger kriminalitet for det mindretal som laver en "kølig afvejning" af om det kan betale sig, i forhold til at holde pause på hotel gitterly.

tosommerfugle sagde ...

Dem der der lader sig overtale til religiøse synspunkter, når døden nærmer sig, gør det vel som en slags afledning af angsten for at dø, altså hvis de ikke er afklarede omkring det. Til sidst bliver hjernen i øvrigt ofte angrebet af senilitet eller andet, og tanken mindre klar. Måske også fordi det giver ekstra mulighed for at snakke med flinke præster (og lignende) omkring døden. Det er jo et svært emne at snakke om, ellers.

Christopher Hitchens har peget på en anden mulig grund:
Hvis jeg konverterer, er det, fordi det er bedre, at en troende dør, end at en ateist gør det.

Hitchens frygtede mest af alt at ende sine dage som en ydmyget og rablende tosse, der i et anfald af irrationalitet skulle begynde at ytre religiøse besværgelser. At hjernen ville bryde sammen før kroppen, og han pludselig skulle begynde at vrøvle løs om Gud, Fanden og hans pumpestok.


Nærdødsoplevelser er blot endnu et eksempel på hvor "kreativ" hjernen kan være i sin samtolkning af vage oplevelser med egne forventninger om hvad det handler om. På samme måde som ved en drøm, kan hjernen skabe stærke og sammenhængende "teaterstykker".

Alt det der med spøgelser, engle og ånder er mere af det samme, med at egne forventninger og ønsker skaber komplekse historier ud af vage indtryk. Dertil selvfølgelig nogen som "gør sig interessante" ved at digte, og på den måde få højere status blandt andre med samme syn på "mere mellem himmel og jord".

Omkring "God Helmet" er det ikke afgørende om det var svært at reproducere eksperimentet. Det tyder på at omstændighederne ikke var forstået godt nok til at kunne fortælle andre hvad de skulle gøre. Men der var jo dog svenskere som opnåede lignende resultater. Jeg har en mistanke om at sensory deprivation måske har spillet en overraskende stor rolle for hvad der skete. Det er interessant at selve det at afskære fra sanseindtryk kan give stærk stimulans til at hjernen skaber historier ud af nærmest ingenting.

Men det interessante ved den "stærke følelse af tilstedeværelse" er ikke hvilken teknik det kan udløses af, men mere at hjernen i det hele taget har "evnen" til at have en så stærk fornemmelse for noget ikke-virkeligt, at det kan opleves og huskes som noget der skete. Det går igen i rigtig mange "spirituelle oplevelser".

tosommerfugle sagde ...

Påstanden "Gud har altid eksisteret" er blot en måde at afvise at forholde sig til spørgsmålet på. Det er altså netop ikke et argument, men en flugt.

Det at vi ikke kan forklare hele modellen omkring big bang er sådan set ikke noget problem. Der sker et stor forskningarbejde, og mange eksperimenter som passer sammen med tidligere fremsatte teorier. Det er utvivlsom udtryk for at vi har en forståelse for en stor del af billedet, men jeg tror aldrig at mennesket kommmer til at der ikke er mere at forske i.

Da tiden er en del af det univers som vi kan spore tilbage til big bang, er det ikke sikkert at det er menigsfuldt at forvente at der har været noget før big bang. Pointen er at "ingenting" må være fravær af enhver form for eksistens, altså også tid og rum. Vores intuitive fornemmelse af tid som noget konstant og lineært bryder sammen. Kosmologien indeholder mange sjove tanker om parallelle universer, og universer indeni andre universer. Disse tanker er dog baseret på at tage teorierne ud i det ekstreme, altså ud i områder hvor vi ikke har grund til at tro at de holder. Men det er alligevel spændende at lege med disse tanker, fordi de peger på hvad der kunne være spændende eksperimenter.

tosommerfugle sagde ...

Nihilisme peger jo tilbage på Friedrich Nietzsche. Hvad mange vist ikke helt har fanget er at han i virkeligheden var dybt religiøs. Jeg er i tvivl om han selv indså det. Når han sagde "Gud er død", var det en anerkendelse af den religiøse påstand om Gud som skaber af verden, og det som giver (gav) verden mening.

Da jeg ikke er skabsreligiøs kan jeg ikke være nihilist. Den filosofi forudsætter at der burde være en højere mening med livet, end det at leve. Altså at noget (som en Gud) udenfor livet har magt til at definere dets formål.

Meningen med livet er livet. Altså at leve livet mens vi har det, i stedet for at skulle gøre sig fortjent til at "meningen med livet" vurderes efter døden.

Det med at dø ser jeg ikke som noget der kan sættes på en målestok om "retfærdigt". Det er ligeså forkert at kalde det uretfærdigt som det er at kalde det retfærdigt. Døden er blot at se som en grundlæggende præmis, og det er der ikke noget forkert ved.

Det vi især kan være sikre på som mennesker er at vi er. Døden er en del af denne væren, men det vigtigste er eksistens mens vi eksisterer.

Jeg har det helt ok med at skulle dø engang. Det ser jeg ikke som et spørgsmål om "dejligt" eller ej. Jeg accepterer konceptet fuld ud, og indser at det fungerer godt med at der hele tiden kommer nye generationer.

Jorden uden mennesker ville blot gå videre på en anden måde. Om forholdene ville blive forbedret afhænger af din målestok for hvad der ville være en forbedring. Eller mere filosofisk, om det i det hele taget er meningsfuld at tale om forbedring, uden at der er nogen/noget (som en Gud) til at sige hvad meningen med det hele er. Da livet er sin egen mening, kan forbedring siges at være noget der øger livets muligheder. Men uden sådanne liv, er der ingen måde at vurdere bedre/værre på - med mindre vi har en idé om at mennesket er et skadedyr. Det kan der argumenteres for og imod. Men det kan ikke besvares entydigt.

Menneskets eksistens giver stor påvirkning af miljø og klima. Om det er skadeligt, må afhænge af om vi ser jorden før mennesket som "bedre". Problemet ved at pille ved miljø og klima er at vi ændrer vilkårene så meget, at vi rykker den stabilitet som vi bygger vores samfund på.

Naturen skulle såmænd nok gå videre hvis mennesket får gjort kål på sig selv og en masse andet. Det ville dog være en anden natur end uden at mennesket havde været der. Ikke bedre. Ikke værre. Ingen til at definere "det rigtige".

tosommerfugle sagde ...

Dignitas siger rutinemæssigt nej til nogen som tropper op på dørtærsklen, også selv om de måske er "syge nok". Det er dog en gene for dem at medier formidler en løgn om at det handler om "døden på anmodning". Nogen som vil have hjælp af Dignitas må nødvendigvis kunne overbevise dem om at der ikke er bedre muligheder. Det kan taget et stykke tid, og kræve megen kommunikation, typisk med fokus på det lægelige.

Nej, alle selvmordsmetoder er ikke smertefulde, smerten kommer især før døden, og så er der selvfølgelig en masse dårlige metoder, der gør dødsprocessen ekstra pinfuld. Et virkelig velbegrundet selvmord, som er forstået af de efterladte, kan ligefrem mindske deres smerte, ved at et lidelsesfuldt liv ikke skulle trækkes endnu længere ud.

Tingene forholder sig jo noget anderledes, hvis det kommer som en grim overraskelse for de efterladte, og de ikke ser det som en rimelig afslutning.

Anonym sagde ...

Skal vi betale for at gå til lægen?

Anonym sagde ...

Er det en god idé at købe kinesiske kopivarer, fx til iPhones, og videresælge dem i Danmark via Den Blå Avis til det dobbelte eller tredobbelte?

Anonym sagde ...

Tager Bjarne Corydon ikke fejl, når han påstår, at Socialdemokraterne ikke er et venstreorienteret parti?

Anonym sagde ...

Men hvad tror du så er det mest sikre? At placere hele sin formue i danske statsobligationer eller at placere hele sin formue i en blanding mellem GN Store Nord, Coloplast og Novo Nordisk?

Anonym sagde ...

Hvorfor synes du, at vi skal være mennesker på Jorden?

Anonym sagde ...

Jeg forstår, at du har forstand på nihilisme. Kan du ikke forklare mig dette?

Hvorfor starter nihilister partier, når det hele er ligegyldigt?

Hvorfor begår nihilister ikke selvmord, når det hele er ligegyldigt?

Er nihilister også ligeglade med alt, når det hele er ligegyldigt?

Er nihilister ikke sure og negative?

Er nihilister ikke terrorister?

Er nihilister imod demokrati?

Er nihilister ikke non-kontradiktive?

Hvad er forskellen på nihilisme og anarkisme?

Kritiserede Nietzsche ikke nihilismen?

tosommerfugle sagde ...

Spørgsmålene omkring fup og investeringer har jeg allerede svaret på. Ingen grund til at gentage dem.

En moderat betaling for lægebesøg og andet (altså ikke aflønning af lægen) ville jeg ikke være imod, hvis det blev lavet på en ordentlig måde, uden at blive dyrt for dem med større behov. Der ville være brug for at undgå alt for rigide regler, men give spillerum til at håndtere situationer med fornuft.

tosommerfugle sagde ...

Er Socialdemokratiet da et venstreorienteret parti? Argumenter?

Den Store Danske har en definition, hvorfra jeg plukker det centrale:

I politisk henseende forbindes begrebet venstreorienteret oftest med det at være modstander af den herskende sociale, økonomiske, politiske og moralske orden; i konkrete tilfælde dog hyppigst med det at være tilhænger af den socialistiske ideologi i en af dens mange revolutionære eller reformistiske varianter.

Det lyder slet ikke som Socialdemokratiet anno 2013. Meget langt fra. Selv om Socialistisk folkeparti kalder sig for venstreorienteret, er det længe siden de har arbejdet for at omvælte samfundets herskende orden. Selv Enhedslisten roder rundt med nogle helt forældede revolutionære ord i partiprogrammet, som ligger langt fra partiets politiske arbejde. SF og Ø har måske nok et par gammeldags socialistiske drømmere, men helt uden reelt politisk indhold.

Så vi har egentlig ingen rigtige venstreorienterede partier i Danmark, kun et par partier som ligger en lille bitte smule i venstre side af den meget midtsøgende danske politik.

tosommerfugle sagde ...

Skal vi da have mennesker på jorden? Det har jeg ikke argumenteret for. Men når nu vi er her, har vi da en naturlig selvopholdelsesdrift, og her ingen lyst til at blive afskaffet. Det gælder også andre dyr.

Jeg har såmænd ikke den dybere nihilistiske indsigt, men dog nok til at kunne fortæller dig at du vrøvler. Du antager at nihilisme indebærer "når det hele er ligegyldigt", uden belæg. Det lyder mest som en religiøst funderet beskyldning. Det centrale i nihilisme er typisk at benægte at tilværelsen har en mening, formål eller grundlæggende værdi. Sagen er at det modsatte synspunkt forudsætter at "nogen" (måske en Gud) bestemmer hvad meningen med livet er.

Men det at universet er menings-løst betyder ikke at det hele er lige meget. Det giver blot behov for at finde sin egen mening med tilværelsen, i stedet for at lade dogmatikere diktere en mening, lade deres fantasier udgøre en præmis for livet.

Det at forvente at der skulle være en højere defineret mening med tilværelsen er grundlæggende set et religiøst synspunkt, og det var også derfor jeg beskyldte Friedrich Nietzchke for at være et religiøst menneske - samtidig med hans erklæring om at Gud var død. Han var bekymret for at dette ville føre til værdiforladt nihilisme. Men nihilisme er ikke pr. definition værdiforladt.

Jeg ser ingen modstrid mellem nihilisme og partier, demokrati, livsglæde, fredelighed og ønske om et organiseret samfund.

Begrebet non-kontradiktive lyder for tautologisk til at være meningsfyldt.

Anonym sagde ...

Din præmis om, at de, der har brug for medicinsk behandling, ikke har penge, er forkert. Hvis en person har købt en sygesikring forud for at blive syg i USA, så vil hans monetære aktiver ikke være en faktor i den medicinske behandling. Hans forsikring vil betale for 80, 90 eller 100 % af hans regninger, og det afhænger af, hvilken form for sygesikring han valgte at købe.

Hvis personen valgte ikke at bære sygesikring, mens han var relativt sund, så har du, som skriver dette, et mere solidt fodfæste. Men dette valg udføres af den enkelte, og hans nuværende tilstand er nu en konsekvens af beslutningen.

Anonym sagde ...

Kan du forklare mig, hvorfor folk på barsel ikke regnes som en del af arbejdsstyrken, mens folk, der holder ferie, beregnes med i arbejdsstyrken? Hverken folk, der holder barsel eller ferie, kan blive ringet op af deres arbejdsgiver og kaldt på arbejde.

Anonym sagde ...

Er det ikke rigtigt, at evolution betyder langsom udvikling, mens revolution betyder hurtig udvikling?

Anonym sagde ...

Er du enig i udsagnet om, at lediggang er roden til alt ondt, og at det er et socialistisk udtryk?

Anonym sagde ...

Hvad synes du om at sætte markedsleje på kolonihaverne, så lejen bliver 18-doblet?

Anonym sagde ...

Kan man godt risikere at blive skizofren eller psykotisk for resten af ens liv, hvis man bare tager kokain eller heroin en gang, som man kan med hash?

Anonym sagde ...

Er du ikke enig i, at uanset hvordan man opfører sig som menneske, vil man altid have nogen, der godt kan lide en, og nogen, der ikke kan lide en?

Anonym sagde ...

Hvad synes du om alle de nedskæringer og besparelser, der sker på kontanthjælp, SU, efterløn, dagpenge osv.?

Anonym sagde ...

Er det ikke forkert, når Bjarne Corydon siger, at han fører nødvendighedens politik?

Anonym sagde ...

Er det ikke forkert at skære ned på fx kontanthjælpen, når det vil betyde, at erhvervsskolerne bliver bombarderet med elever, og når erfaringerne fra New Zealand viser, at det medfører reallønsnedgang, flere psykisk syge, mere kriminalitet og højere ledighed?

Anonym sagde ...

Hvad synes du om Martin Krasniks interview med Lars Hedegaard den 17. marts i Deadline?

Anonym sagde ...

Synes du ikke, at jul og fødselsdage er noget opreklameret pjat?

Anonym sagde ...

Hvordan tjener privatpraktiserende læger egentlig penge? Får de penge, hver gang en patient dukker op til en tid hos dem, eller får de først et beløb, når de udskriver recepter?

Anonym sagde ...

Synes du ikke, at betalingsringen var en god idé, og at det var ærgerligt, at man droppede den?

Anonym sagde ...

Er det ikke forkert at give narkomaner gratis heroin via staten, fordi det blot medfører, at flere bliver narkomaner, og at man derved støtter op om deres misbrug i stedet for at bruge pengene på at få dem ud af deres misbrug?

Anonym sagde ...

Findes der ikke en metode til at stoppe skægvækst, så man aldrig mere får skæg, det skægfarvede (kan både være sort, gråt, rødt osv.) område efter barbering forsvinder? Og hvad koster en sådan behandling?

Anonym sagde ...

Hvad er forskellen på, at det hele er ligegyldigt, og at tilværelsen ikke har en mening, formål eller grundlæggende værdi?

Anonym sagde ...

Er det ikke en sindssyg verden, vi lever i?

Anonym sagde ...

Hvem holder du med i forhandlingerne mellem KL og Danmarks Lærerforening?

Anonym sagde ...

Findes der et stof, som er billigere, men lige så effektivt som heroin?

Anonym sagde ...

Hvordan kan man se, at man står med kokain eller heroin i hånden og ikke bare mel, flormelis eller noget andet, der ikke er kokain eller heroin?

Anonym sagde ...

Kan du godt lide den finske skolemodel?

Anonym sagde ...

Kan du godt lide den svenske bilmodel, hvor luksusbiler er billige?

Anonym sagde ...

Hvad er lægers og patologers hyppigst valgte selvmordsmetode?

Anonym sagde ...

Hvorfor tror du, at læger og sygeplejersker topper selvmordsstatistikkerne, mens ingeniører og arkitekter ligger i bund?

tosommerfugle sagde ...

Ferie er en del af det normale arbejdsår, og ikke udtryk for at "holde pause" fra arbejdsstyrken. Barsel er på den anden side noget udenfor den normale rytme, også selv om det er noget de fleste kvinder/par har med i livet.

Politiske diskussioner omrking hvilken politik der er "nødvendig", kontanthjælp, trængselsring, skolernes indretning eller bilpriser gider jeg ikke rode mig ud i her på bloggen. Meget kort kan jeg sige at jeg ikke har ondt af Lars Hedegaard, når han for engangs skyld fejlvurderede situationen, så han ikke undgik kritiske spørgsmål, som dem en yderst kompetent og velforberedt Martin Krasnik gav ham.

Revolution betyder ikke udvikling men omvæltning, hvilket ofte vil indebære alvorlige skader på eksisterende rettigheder.

Markedsleje på kolonihaver ville medføre en "ufortjent" gevinst til nogen som ikke har gjort en skid for det.

Detaljer omkring narkotika er heller ikke noget som jeg føler for at bruge ord på. Helt kort vil jeg dog sige at at narko "på recept" er mange gange bedre end at insistere på at holde gang i et tungt kriminelt miljø omkring narko. Lad forresten være med at tage skræmmehistorier om hash seriøst, med mindre de har solidt belæg.

Skægvækst må du snakke med en skønhedsklinik om. Det tjener masser af penge på igen og igen at fjerne hår fra de samme kvinders ben (og andre steder).

Praktiserende læger får betaling efter overenskomst med sygesikringen, hvor der både er takster for konsultationer, og konkrete ydelser (som at skrive recepter). Desværre et system som belønner for at verfe patienter ud, hurtigst muligt, med en recept, uden at det betyder at der er hjulpet så godt som muligt. Andre ydelser må være efter regning.

tosommerfugle sagde ...

Talemåden om at "lediggang er roden til alt ondt" (otium est pulvinar diaboli) er noget vrøvl uden substans. Det en kristen betragtning med kilde i Bibelen, og meget "praktisk" når kirken så det som sin mission at sørge for at medlemmerne arbejdede for godsejerne.

Nej, verden er ikke sindsyg.

Betragtningen om at nogen kan lide en uafhængig af opførsel er så nyttesløs at jeg ikke ser noget at forholde sig til.

Det af afvise en overordnet mening med tilværelsen er udtryk for at der ikke er nogen som kan diktere regler for hvad der er rigtigt og forkert, ud fra et tåget moralsk grundlag. Især religiøse dogmatikere. Men det byder ikke at det er ligegyldigt at have det godt i livet, og indrette sig på sine egne vilkår. Hvis fx homoseksuelle har det godt som par, er det ikke noget som skal dømmes "sygt" på basis af bronzealder-skrifter.

Jul er selvfølgelig et tema, der har fået et overdrevet kommercialiseret indhold, med det betyder ikke at julen som sådan er noget pjat. Det er meget rimeligt at markere vintersolhverv og årsskifte med en midvinterfest. En fest for at nu bliver dagene lysere igen. Den blandede kristendommen et par andre temaer ind i.

Tilsvarende med fødselsdage. Året er en vigtig rytme i menneskers liv, og en fødselsdag kan da være en glimrende anledning til at sætte den pågældende i centrum. Om der er brug for en hel masse "normerede ritualer", gaver og besværligheder, er så en anden sag. Det er jo ikke alle som føler for at leve op til disse mønstre.

tosommerfugle sagde ...

De mange selvmord blandt læger, sygeplejersker og dyrlæger har jeg allerede skrevet om.
> Hvorfor så mange selvmord blandt læger?
> Når dyrlæger afliver sig selv

Mit indtryk er at selvmordene hovedsagelig sker med samme metoder som andre, og altså ikke domineret af fagets muligheder for at skaffe sig bestemte midler.

tosommerfugle sagde ...

Drop den stråmands-argumentation. Sådanne billige tricks kan jeg godt gennemskue.

Hvad jeg siger er noget andet, at de mennesker som har størst behov for behandling i sundhedssystemet, er dem som har mindst mulighed for en indkomst, og for at få en privat forsikring. Altså syge, handicappede og gamle.

Jeg så tidligere et argument om at en fordel ved private sundhedsforsikringer var at arbejdsgiver kunne lade denne være en del af ansættelsesforholdet. Det vil sige at hvis en ansat bliver syg, ophører forsikringen samtidig med ansættelsen. I USA er der mange som er kommet grueligt i klemme på den måde.

Mere generelt er sagen at selskaberne kæmper med næb og kløer for kun at forsikre dem som har et meget begrænset behov, og systematisk undgår dem som kunne blive dyre. Den helt simple situation med en forsikret, og en enkeltstående regning, er meget langt fra de reelle problemer omkring kroniske sygdomme og handicap.

Din naive betragtning omkring at have et "frit valg" omkring at tegne en sygeforsikring, har ingen forbindelse med virkeligheden omkring hvem som har økonomisk mulighed for at tegne en forsikring.

Og lad mig gentage:
Et civiliseret samfund vurderes på hvordan det behandler sine svage. Det kan være gamle og syge mennesker. Det kan være børn og handicappede.

Ønsker du et civiliseret samfund? Eller ønsker du rutinemæssigt at lade de svage gå til grunde i elendighed?

Sandheden er at det amerikanske system er meget dårligt (set i forhold til almen dækning af befolkningen), og koster en masse penge. Det ville være en katastrofal tilbagegang for Danmark med "amerikanske tilstande".

Anonym sagde ...

Hvorfor tror du ikke på reinkarnation og de mennesker, der kan huske deres tidligere liv?

Anonym sagde ...

Hvorfor frygter de fleste mennesker døden?

Anonym sagde ...

Jeg forstår ikke helt din holdning til, at du ville være anonym, hvis du skulle være sæddonor. Du får flere penge, hvis du er ikke-anonym, og du får mulighed for, at de personer, som du har givet sæd til, henvender sig til dig, og du kan få en snak med dem om, hvad din sæd har betydet for deres liv osv.

Anonym sagde ...

Tror du heller ikke på regressionsterapi?

Anonym sagde ...

Tror du heller ikke, at bevidsthed kan flytte sig i tid og rum ud i en større bevidsthed, når vi dør?

Anonym sagde ...

Hvad er din kommentar til, at et barn kæderyger (hvilket er usædvanligt), og at bedstefaren siger, at det er hans bror, der er kommet tilbage i drengen? Allerede da han var to år gammel, rakte han hånden ud efter en cigaret, så fik han en af bedstefaren, og siden har han kæderøget.

Anonym sagde ...

Tror du ikke, at en dansker kan have været Zar Nikolaj d. 2. af Rusland i sit tidligere liv?

Anonym sagde ...

Hvad sker der, hvis man injicerer en overdosis sovepiller, som er knust og opløst i et glas vand? Bliver det optaget bedre, end hvis det drikkes, og er der større chance for at dø af det så?

Anonym sagde ...

Kan man ikke få fjernet sin skægvækst andre steder end hos skønhedsklinikker?

Anonym sagde ...

Men hvis lægerne får betaling for hver recept, de giver, kan man vel også sige, at de opfordres til at blive ved med at udskrive recepter, fordi de så tjener flere penge.

Anonym sagde ...

Tror du på Stuart Hameroffs teorier om bevidstheden?

http://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Hameroff

Anonym sagde ...

Hvad synes du om disse tre argumenter imod aktiv dødshjælp?

1. Der skal ikke være aktiv dødshjælp, men der behøves ikke at blive givet livsforlængende behandling, når det hele er udsigtsløst, og for, at patienter i den sidste fase skal have smertelindrende behandling, selvom det måtte fremskynde dødstidspunktet.

2. Et samfund kan ikke give nogen tilladelse til at slå andre ihjel. Det forråer samfundet, hvis vi indfører, at nogen kan bestemme over andres død. I Holland, hvor man har aktiv dødshjælp overfor ældre, er man nu også begyndt at diskutere aktiv dødshjælp overfor børn, der er uhelbredeligt syge. I stedet for bør man se på, om man nogle gange går for langt i udsigtsløs behandling, og om man gør nok med palliativ behandling.

3. Ældre kan vælge en hurtig død, fordi de ikke vil lægge deres pårørende og/eller samfundet til byrde. Det er et etisk problem, hvis døden bliver noget, vi planlægger, og som skal passe ind i kalenderen (især de pårørendes) frem for, at der er nogle ting her i livet, som vi ikke er herre over.

4. Det vil være godt at få en mere organiseret debat, hvor den nyeste forskning også kommer på banen, og hvor Etisk Råd organiserer debatten og kommer med debatoplæg.

Anonym sagde ...

Du virker gennemgående meget kritisk over for alt det, der vedrører religion. Værdsætter du ikke, og er du ikke enig i, at næstekærlighed og barmhjertighed er vigtigt, hvilket er nogle af hovedpunkterne i kristendommen?

Og synes du ikke, at mange religiøse mennesker er mere venlige end ikke-religiøse, ligesom mange homoseksuelle (især bøsser) er mere søde end heteroseksuelle mennesker?

Anonym sagde ...

Er det ikke både tyveri og bedrageri, hvis man stjæler penge fra de raslebøsser, som man har fået folk til at lægge penge i?

tosommerfugle sagde ...

Reinkarnation og sjælevandring er et af mange emner som jeg ikke har set noget faktuelt indhold i. Ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser. Det er langt fra nok at nogen føler sig overbeviste, når de ikke ved hvor "kreativt" og dynamisk sindet og hukommelsen er. Ikke forstår hvordan sindet kan opbygge komplekse forestillinger på basis af en ekstremt spekulativ tolkning af vage indtryk.

"En større bevidsthed" er udtryk for ønsketænkning, når der virkelig ingen konkret basis er for hvad det skulle være for noget. En måde at omgå angsten for døden.

Når der ingen tidligere liv er, for et menneskes sind, er det en selvfølgelighed at der heller ikke er nogen basis for at tiltro sig at være "den samme" som afdøde (berømte) personer. Underholdning for sindet, når verden ikke er spændende nok.

Regressionsterapi kan måske nok have en slags terapeutisk værdi, på den måde at et menneske kan få det bedre, ved at føle at have en forklaring; en "undskyldning" for sine problemer. Men jeg vil holde på at langt det meste som kommer op ikke er reelle erindringer. Sindet er meget langt fra at fungere som en båndoptager. Fx er mange sikre på at de kan de kan huske hvordan deres barndomshjem så ud. De opdager ikke at det huskede billede kan være stærkt forskellige fra virkeligheden, og at de med samme "sikkerhed" kan huske forskellige udgaver på forskellige tidspunkter i løbet af livet. Sindet skaber erindringer; de er ikke noget fastlåst. Situationen med regressionsterapi er ekstremt egnet til at forventninger fra både terapeuten og personen selv (der jo har valgt at opsøge denne form for terapi) giver frit løb til meget "kreative" tankespind, der bagefter huskes som om det var virkeligheden.

Når de fleste mennesker frygter døden, er en stor del af årsagen at de har lært at de skal frygte døden. Det er grundigt indoktrineret gennem store mængder fiktion og kulturelle memer. Mange af disse kommer fra religioner, der arbejder med at vi skal dømmes/straffes efter døden. Dertil ønsker de fleste mennesker at deres liv fortsætter, så derfor er det en skræmmende tanke med en dramatisk hændelse, som fører til at afkorte det.

tosommerfugle sagde ...

Lad være med at afkræve mig et forsvar for synspunkter som jeg ikke har givet udtryk for. Omkring anonym sæddonation har jeg tværtimod skrevet at jeg (hypotetisk) ikke ville se et behov i at være anonym eller kendt. Penge indgår slet ikke i sådanne principielle overvejelser. Jeg ville ikke se det som et plus med henvendelser fra biologisk afkom. Heller ikke som et minus, mere som noget jeg ikke havde nogen interesse for. Forældreskab er noget helt andet end biologi.

Jeg har slet ikke interesse i at pensle i muligheder for at fjerne kropsbehåring. Men da det handler om at modificere sit udseende, må den største viden være hos dem som har dette som speciale. Og som stabil indtægtskilde, når behandlingen skal gentages jævnligt.

Det er rigtigt at systemet med at lægerne får betaling for målbare ydelser (som at udskrive recepter) belønner dem for at at afslutte konsultationer på denne måde.

Planen med at opløse sovepiller til injektion er galimatias. Sovepiller egner sig som allerede kraftigt pointeret slet ikke til selvmord. Jeg har ingen farmaceutisk viden om optagelse, men en direkte injektion af et aktivt stof fører selvfølgelig til en hurtigere effekt. Når jeg skriver "galimatias" er det fordi der er stor risiko for en grim forgiftning. Jeg kender ikke hvilke "hjælpestoffer" der bruges, men der er ingen grund til at gå ud fra at disse ikke kunne være grimme at få i blodbanen. Lidt svarende til at det ville give alvorligt rod i kroppens kemi at opløse en stump oksekød, og injicere dette. De kemiske processer i mave og tarm gør en afgørende forskel.

Det kæderygende barn har (formoder jeg) været udsat for en bedstefar som i sin iver efter at genfinde sin bror sørgede for at optræne barnet til at ryge. Børn på to år rækker ud efter alt i nærheden, så det var fri fantasi at bedstefaderen så noget overnaturligt i det. Han er blot et fjols, når han prakker et lille barn rygning på.

tosommerfugle sagde ...

Stuart Hameroff har jeg ikke nærstuderet, men jeg kan da se en pointe i at mene at hjernens virkemåde kan være mere kompleks end at fokusere på signalerne i neuroner og synapser. Tanken om at microtubuli er involveret lyder måske lidt "forhastet", når han bygger komplekse forestillinger uden så meget konkret grundlag om hvordan det skulle foregå omrking kemien og partiklerne. Der er sikkert basis for at forske mere i hvad der sker omkring microtubuli, og hvilken betydning de har for processerne. Hvis han kan udvikle sine løse forestillinger til falsificerbare teorier, og gennemføre relevante eksperimenter, kunne det da være spændende om er dukker noget reproducerbart op.

tosommerfugle sagde ...

Jeg er ikke kritisk overfor alt omkring religion, jeg har tværtimod i flere omgange afvist unuancerede kritiske påstande. Min kritisk retter sig især mod at det filosofisk/dogmatiske grundlag ses som noget "helligt", og en sandhed der ikke må/kan stilles spørgsmål ved. Og mod at religiøse forestillinger bruges om basis for at ville fordømme og bestemme over andre mennesker, gennem at påstå absolutte moralske "sandheder".

Selvfølgelig er jeg da tilhænger af almenmenneskelige egenskaber som næstekærlighed og barmhjertighed. Det har blot intet med kristendom at gøre. Alt for mange kristne har tværtimod med stor grundighed og brutalitet tilsidesat disse principper, i kristendommens navn. Det er ganske normalt at stærkt "kristne" er voldsomt uvenlige og fordømmende mennesker - i en helt anden grad end nogen som ikke hænger fast i forældede tankesystemer.

Selvfølgelig er der også masser af religiøse som kan være venlige og næstekærlige på trods af religionen. Ikke på grund af den. Bibelen er en bog proppet med had fra bronzealderen.

> "Tro, håb og kærlighed" er ikke noget kristent
> Falsk og sand næstekærlighed
> Lykkelig den, der griber dine spædbørn og knuser dem mod klippen?

Det er sjovt at du blander homoseksuelle ind i det. Det er netop en gruppe som rutinemæssigt bliver udsat for voldsom fordømmelse, uvenlighed og forfølgelse fra stærkt religiøse.

Jeg er såmænd enig i betragtningen om at bøsser meget ofte er søde og venlige mennesker. På den anden side vil jeg ikke se "heteroseksuelle mennesker" som en gruppe, hvor der kan siges noget meningsfuldt om graden af venlighed eller uvenlighed. Meget uvenlige grupper, som religiøse fundamentaliser, skal da ikke trække gennemsnittet for andre heteroseksuelle ned.

Selvfølgelig er det en overtrædelse af straffeloven at stjæle penge. Hvilke paragraffer der kan bruges kender jeg ikke til retspraksis for.

tosommerfugle sagde ...

Argumenterne mod aktiv dødshjælp ser ud til at være næsten direkte afskrevet fra Enhedslisten. De har desværre ikke forstået hvad det handler om, jeg vil gætte på at de er blevet vildledt af Det Etiske Råd.

1. Aktiv dødshjælp er ikke et spørgsmål om at stoppe smerter, men om at mennesker føler et stort behov for at undgå at det går mere og mere elendigt. Selvmord er ikke forbudt, men der kan være brug for praktisk hjælp.

2. Sikke en gang sproglig manipulation. Aktiv dødshjælp handler ikke om at nogen som helst får tilladelse til at slå ihjel, og aldrig om at bestemme over andres død. Det handler om at hjælpe med at forme livets afslutning så godt som praktisk muligt, set i forhold til den som det handler om. Livet bliver ikke bedre af at trække elendighed i lange drag. Tværtimod.

3. Mere vildledning. Der er da ikke nogen som argumenterer for at det skal være "død på anmodning", så der bliver ikke nogen (heller ikke ældre) som lige kan "komme til" at vælge en hurtig død. Jeg vil tværtimod sige at et ønske om at dø ville være en god anledning til at gennemsnakke om der dog ikke er en måde at gøre livet til noget ønskværdigt igen. Det kan dog ikke altid lade sig gøre.

4. Hvilken "nyeste forskning" er der brug for at få på banen? Helt konkret. Eller ser det blot tågesnak.

Og sådan som Det Etiske Råd har ført kampagne mod aktiv dødshjælp, vil det være en stor fejl at lade dem fortsætte deres manipulation af debatten. Det er de ikke kvalificerede til.

> Det Etiske Råd inhabile omkring aktiv dødshjælp
> Godwins lov, aktiv dødshjælp og nazi-argumentet

> Hvad betyder "menneskelivets ukrænkelighed"?
> Aktiv dødshjælp er ikke det samme som eutanasi

> Lægeløftet kræver aktiv dødshjælp
> Livstestamenter er en narresut

> Passiv dødshjælp, aktiv glidebane
> Er aktiv dødshjælp for de pårørendes skyld?

Anonym sagde ...

Skal bilerne ud af byen?

Anonym sagde ...

Skal den fri abort afskaffes?

Anonym sagde ...

Skal alle over 15 år have stemmeret?

Anonym sagde ...

Skal vi have dødsstraf i Danmark?

Anonym sagde ...

Skal homoseksuelle kunne adoptere?

Anonym sagde ...

Skal den kriminelle lavalder sænkes til 12 år?

Anonym sagde ...

Skal skoleelever have løn for at gå i skole?

Anonym sagde ...

Skal eksamen afskaffes?

Anonym sagde ...

Skal kongehuset afskaffes?

Anonym sagde ...

Skal det ikke være tilladt for personer under 18 år at købe eller indtage spiritus?

Anonym sagde ...

Skal man selv betale for at komme på hospitalet?

Anonym sagde ...

Skal børn passes hjemme, indtil de skal i skole?

Anonym sagde ...

Skal det være tilladt for personer under 16 år at have et arbejde?

Anonym sagde ...

Hvorfor laver man så ikke lægeaflønningssystemet om, så de kun får en fast månedsløn, der ikke afhænger af antallet af recepter og konsultationer?

tosommerfugle sagde ...

De fritsvævende og ureflekterede spørgsmål uden relevans for bloggens tematik svarer jeg ikke på. Emnet for projektet er ikke min person og mine holdninger.

Lægestanden er domineret af traditionelle roller fra hvordan lægegerningen udøvedes i en fjern fortid.

Anonym sagde ...

At skære sig selv i håndleddet kan godt være et ønske om at dø. Depeche Modes forsanger, som hedder Dave Gahan, udtaler selv følgende, da han forsøgte selvmord ved denne metode i august 1995:

"It was definitely a suicide attempt. But it was also a cry for help. I made sure there were people who might find me."

tosommerfugle sagde ...

At et ønske om at dø kan finde udtryk gennem at lave pølsesnit i håndledet er jeg ikke uenig i. Jeg har blot pointeret at det slet ikke er egnet som metode for et "seriøst ment selvmord".

Det passer jo også godt med at Dave Gahan indrømmer at det var et råb om hjælp. Han håbede på at blive fundet, og få hjælp i stedet for at dø. Det kan siges at han havde modstridende følelser, og ikke var fokuseret på en effektiv og hurtigt dræbende metode. Så jeg vil ikke kalde det for et 100% seriøst ment forsøg.

Anonym sagde ...

Du skriver på et tidspunkt, at du ikke ville stole på en heroindealer, og hvad han gav dig. Hvorfor egentlig ikke det? Vælger du ikke at stole på mennesker, før det modsatte er bevist?

tosommerfugle sagde ...

En narkopusher ville jeg som udgangspunkt ikke have nogen personlig mistillid til. Min skepsis handler primært om at jeg ikke ville stole på at få et rent produkt af god kvalitet. Jeg har set mange tegn på at der kan være stor variation i renhed, koncentration, fortyndigsstoffer og lejlighedsvis af hvilket stof det i det hele taget er. Med andre ord, ville jeg savne en konkret og troværdig varedeklaration.

En anden problematik er at graden af tillid (eller mangel på samme) kan siges at være gensidig. Hvis jeg som åbenlys outsider opsporede en hård narko pusher, ville det ikke være forbavsende om jeg blev set som en "farlig" person. Måske politi, måske en som vil anmelde pusheren, måske en journalist. Det ville også være synligt at min erfaring med "faget" er meget lille.

Da vi taler om et kriminelt miljø, ville pusheren kunne lave fup uden at frygte forbrugerombudsmanden. Skepsis og egeninteresse kunne "inspirere" en pusher til at sælge mig et dårligt eller indholdsløst produkt, og befri mig fra en flok kontanter.

Anonym sagde ...

Ville du være bange for blot at få mel, flormelis eller noget helt andet ubrugeligt pulver end heroin, som du bad om?

Anonym sagde ...

Kan man ikke godt sige, at livet er ligegyldigt, når du dør, uanset hvad du gør - og at dette sker for alle på et eller andet tidspunkt?

Og kan man ikke sige, at det er den eneste retfærdighed, der er i livet, fordi den rammer alle?

Anonym sagde ...

Tror du, at hvis man går ind til en jagtforretning, kan fremvise et gyldigt jagttegn og beder om de største patroner, man kan få, at han så vil give dem eller kan skaffe dem?

Anonym sagde ...

Tror du, at de fleste læger bruger skud gennem ganen med et haglgevær, når de skal tage livet af sig selv?

Anonym sagde ...

Er du enig i, at bare fordi flertallet gør eller mener et eller andet, er det ikke nødvendigvis rigtigt?

Anonym sagde ...

Vil de efterladte typisk ikke få at vide, at de ikke må få lov til at se liget af en person, hvis vedkommende har skudt sig selv gennem ganen med et haglgevær, hvis de efterladte ikke selv finder personen?

Anonym sagde ...

Er et haglgevær, hvor begge patroner kan affyres på samme tid, dyrere end et haglgevær, hvor man kun kan affyre en patron ad gangen?

Anonym sagde ...

Skal raske medarbejdere belønnes?

Anonym sagde ...

Men hvorfor tror du, at politikerne er imod aktiv dødshjælp, når flertallet af danskerne gerne vil have det? Tror du først, at det går op for politikerne, at det er vigtigt at have, når de selv ligger der og har brug for det?

Anonym sagde ...

Ved du, hvilket gevær og hvilken ammunition henholdsvis Cobain og Hemingway brugte til at tage deres eget liv?

tosommerfugle sagde ...

Livet er netop ikke ligegyldigt, det ville det snarere være hvis vi ikke skulle dø. Meningen med livet er ikke at skulle (be)dømmes bagefter, men som Robert Louis Stevenson siger det:
"At være hvad vi er, og at blive, hvad vi kan blive, det er det eneste mål med livet".

Og jeg gentager - det er noget meningsløst vrøvl at gøre det til et spørgsmål om retfærdighed eller ej. Der er masser af retfærdighed i løbet af livet, med mindre vi vælger at forkaste livets indhold.

tosommerfugle sagde ...

Et 100% falskt produkt ville ikke være den primære bekymring, som jeg allerede har udpenslet. Læs igen.

Jeg har allerede markeret at jeg ikke gider beskæftige mig yderligere med våbentekniske spørgsmål, og lignende. Drop det.

Og jeg er ganske overbevist om at heller ikke læger er så åndssvage med våbenfetichisme, at de har særlig interesse i en så brutal metode.

Hvad efterladte angår, så skulle du tage at læse hvad jeg allerede har skrevet. At det med ligets tilstand i høj grad er et spørgsmål om hvem der finder det, og får den helt "rå" oplevelse. Det vil, af mange forskellige grunde, hyppigt være en pårørende. Eller blot en som tilfældigvis opdager noget og får et grimt chok. Yderst hensynsløst.

Jeg agerer stadig ikke brevkasse for holdninger til blandede aktuelle spørgsmål.

tosommerfugle sagde ...

Politikere og dødshjælp er en rodet problematik. Selv om ikke så få politikere er for, er det et emne som de helst lader ligge. En del af problematikken er at politikere som "erhvervssygdom" har en præmis om at borgerne ikke ved hvad der er godt for dem selv, men skal styres af eksperter og politikere. At der er brug for nøje regulering og begrænsning af friheder.

Dødshjælp kan de ikke finde ud af, fordi dette primært handler om at give folk lov til at disponere over deres eget liv, også selv om de har brug for det praktiske. Og fordi de ikke kan lave skarpe regler for hvem der må få lov.

Det er jo så også et område der ikke er egnet til at gøre det til et spørgsmål om flertallets mening. Det er slet ikke egnet når ganske mange lader sig styre af moralske dogmer, i stedet for at lade andre mennesker havde andre værdier omkring disse spørgsmål. Det ses i høj grad også omkring emner som aborter og homoseksuelle par. Her er det helt meningsløst at lade et flertal indføre undertrykkende lovgivning.

Politikere har jo så også skubbet den varme kartoffel over til Det Etiske Råd, selv om de er inhabile, det ligger udenfor lovgrundlaget, og de driver kampagne mod dødshjælp.

Anonym sagde ...

Omkring privathospitalerne er din forudsætning baseret på, at en anden leverer sygesikringen, dvs. enten en ansat eller en regering. Du kan tage ansvar for din egen forsikring, og du kan købe en privat sygeforsikring. Det gør du, før du bliver syg eller gammel.

Hvis du vælger at bruge dine penge på mobiltelefoner, tøj, restauranter og nye biler og ikke en sygesikring, så dør du, når du bliver syg.

Det eneste problem er, at du så kan forlange, at jeg (og alle de andre skatteydere) betaler for din sygeforsikring.

Anonym sagde ...

Hvor mange % kan epo i den mængde, som sportsudøvere tager det i, forbedre ens iltoptagelse og endelige sluttid?

Anonym sagde ...

Hvorfor købte du ikke noget heroin til at skyde ind i armvenen og noget dimedrol til at drikke for at undgå opkast til din kæreste - og eventuelt hjalp hende med at begå selvmord via den metode? Ville det ikke have været mere humant og kønt at se på end sovepiller og en plasticpose over hovedet, som hun valgte som metode?

tosommerfugle sagde ...

Doping, marginaler og epo er også langt udenfor tema.

Omkring min kæreste, var det ikke sovepiller. Hun havde brug for at gøre det på en måde som ikke gjorde mig til medskyldig. Og jeg tror at hun havde været ret frastødt af tanken om heroin. Men jeg vil ikke gå ind i at diskutere detaljer.

tosommerfugle sagde ...

Omkring sygeforsikringer - hvorfor forholder du dig ikke til virkelighedens verden? Det er nødvendigt at se på det lidt mere samlede perspektiv, i stedet for at søge at plukke en enkelt detalje ud.

Der er mange som ikke har mulighed for at have og/eller fastholde en dyr forsikring. Mange er fattige på en "løn" som ikke giver mere end et eksistensminimum. Mange er kronisk syge, og har ikke være raske nok til i det hele taget at kunne tegne en forsikring. De vil jo ikke forsikre dem som har mest brug for det. De skal "skrubbe af" til medicare og medicaid.

Og hvis et menneske bliver alvorligt syg, ophører muligheden for at tjene penge. Det vil sige at der ofte ikke er mulighed for at betale sygeforsikringen, når der er blevet brug for den. Selskaberne gør så meget som de kan for at "slippe af med" syge mennesker, de vil hellere forsikre raske mennesker, som måske lejlighedsvis har brug for behandling i moderat omfang.

Det er forresten også typisk at en forsikring ophører når alderdommen indtræder, med mindre der er råd til at betale høje præmier. Uden indkomst.

Og lad mig gentage. Det amerikanske system er ekstremt kostbart (også for skatteyderne) sammenlignet med veldrevne hospitaler som de danske. Det er en stor misforståelse hvis du tror at sundhedsforsikringerne sparer skatteyderne penge derovre. Sagen er at de har en så skæv konstruktion, at de direkte er årsag til at udgifterne er eksploderet i det syge system i USA. Katastrofalt spild af penge.

Og tag lige at svare på spørgsmålet om du ønsker et civiliseret samfund, der tager vare på sine svage? Eller om du foretrækker at lade mange mennesker gå til i elendighed? Det er vigtigt at forholde sig til.

Anonym sagde ...

Jeg er enig i, at USA har et meget dyrt sundhedssystem. Det er dyrt, fordi profit driver bundlinjen. Det er en af ​​grundene til, at USA fører i feltet på en række medicinske områder. I Canada skal du vente 3-4 måneder på at få en MR-scanning. For dem, der har råd til det, kommer de til USA, fordi de kan blive set og behandlet indenfor et par dage.

Fordi det er "gratis" i Canada, ønsker alle med hovedpine en MR-scanning. Der er så mange MR-maskiner i landet, og de ​​er alle reserverede måneder i forvejen. Det samme med operationer. Jeg har læst, at det tager 6 måneder at blive opereret, hvis det ikke er livstruende. Selvfølgelig, hvis du er nødt til vente 6 måneder, kan noget være livstruende.

Jeg har en ven i USA, der for nylig fik ondt i sin ryg. Han gik fra sin lokale læge til en ortopædkirurg, så videre til et hospital for at modtage en MR-scanning. Han har to typer af forsikringer, og disse besøg har ikke kostet noget.

Derefter gik han til fysioterapi 3 gange om ugen i to måneder. Det kostede 150 dollars. Han vil sandsynligvis gå til mere terapi, men i eget tempo. Ortopædkirurgen koster 25.000 dollars for hans tjenester (og sandsynligvis et tilsvarende beløb til hospitalet). Min vens andel for det hele kunne være 1.000 dollars, men han ønsker ikke operationen, fordi han hellere ville blive bedre i et støt tempo. Hvis tingene stopper eller forbedres, vil han tænke på kirurgi. Men det er hans beslutning. Fortsæt terapi, kirurgi, smertestillende piller. I en regerings sundhedssystem gør du, hvad de godkender, og det er det.

Grunden til, at lægen ønsker at udføre kirurgi, er, fordi han bliver betalt for at gøre tingene. Han får 200 dollars for at se min i sit kontor mod 25.000 dollars for at opdele hans ryg.

Hvis du vil have et vugge til grav, storregeringssystem uden personligt ansvar, så er du i det rigtige sundhedssystem. Jeg foretrækker valg, for jeg har råd til behandling baseret på eksisterende teknologi.

tosommerfugle sagde ...

Sjovt at du fremdrager problemstillingen med MR scanninger. Det med at patienter uden reel grund ønsker/kræver disse er nemlig et virkelig stort og voldsomt kostbart problem, i USA. Fra Consumer Reports kan jeg citere:

CT scans and MRIs for headaches

The problem: Many people want a CT scan or MRI to see if their headache is caused by a brain tumor or other serious illness. And doctors often comply to provide reassurance and to avoid lawsuits. But all that’s usually needed is a careful medical history and neurological exam. Adding a CT scan or MRI rarely helps.

The risks: Brain scans can reveal things that appear worrisome but aren’t. For example, doctors might mistake a twist in a blood vessel for an aneurysm. Those findings can trigger follow-up tests, and prompt referrals to specialists for expensive consultations. And CT scans of the head can deliver a radiation dose that’s the equivalent of 15 to 300 chest X-rays.

The costs: A standard brain CT scan costs about $340, and a brain MRI about $660. Referrals to a specialist or subsequent treatment is extra, of course.

When to consider the tests: They’re often warranted if you have an abnormal result on a neurological exam, or if your doctor can’t diagnose the problem based on your symptoms and medical exam. [...]


Der er også mange andre kostbare undersøgelser, som på tilsvarende måde forårsager enormt spild af ressourcer. Det er dog ikke kun patienternes skyld, lægerne er også meget flittige med "lige en ekstra test". Så længe de ved hvor de kan sende regningen hen, har de jo mulighed for selv at bestemme hvor lang regningen skal være, og altså øge deres overskud.

Det lyder som om du bruger en kilde der roder forholdene i Canada og USA sammen. Det er selvfølglig meget praktisk når der bliver brugt mange penge på at protestere rationaliseringer af systemet i USA. Har du en troværdig kilde? Eller har du blot fundet et eller andet propagandaskrift?

Skal sundhedssystemet kun være for dem som har råd? Jeg må altså afkræve dig et svar på om du ønsker et civiliseret samfund, som tager vare på sine svage, eller om du ønsker at lade dem gå til i elendighed. Altså om du er civiliseret. Er du det?

Jeg er såmænd ikke ude på at argumentere for at det danske system er "perfekt", der er bestemt plads til, og brug for forbedringer.

Et stort problem i USA er at deres system koster skatteyderne rigtig mange flere penge, samtidig med at de har markant dårligere folkesundhed, og store problemer med at folk ikke kan få relevant behandling. Og at der spildes enorme mængder penge på irrelevante undersøgelser og behandling. USA er et fremragende eksempel på hvordan det ikke skal gøres. Katastrofalt ringe cost/benefit.

> 21 graphs that show America’s health-care prices are ludicrous

Sæt dig dog ind i tingene, i stedet for at fantasere.

Anonym sagde ...

Er nihilisternes mening ikke bare, at der ikke er nogen på forhånd givet mening med livet, og at man derfor selv skal finde ud af, hvad man synes, der er meningen med livet?

Anonym sagde ...

Hvorfor har man ikke en klinik som Dignitas på dansk grund? Der vil jo altid være folk, der ikke kan reddes, og som derfor er "nødt" til at begå selvmord, og alle er vel enige om, at det ser pænest ud og er mere behageligt at sove stille ind end at splatte ud?

Anonym sagde ...

Vil det sige, at hvis Dignitas kan finde en schweizisk læge, der vil skrive under på, at han kan vurdere psykiatriske patienter og se, hvilke han vil give grønt lys til at lade begå selvmord hos Dignitas, så kan Dignitas lade folk med psykiske problemer begå selvmord smertefrit og hurtigt hos dem? Findes der virkelig ikke bare en læge rundt omkring, der har den holdning?

tosommerfugle sagde ...

"Hjælp til selvmord" er forbudt efter den danske straffelov. Dignitas passer til lovgivningen i Schweiz, hvor det kun er forbudt hvis det er af egennyttige grunde. Det vil sige at de som altruistisk organisation har et spillerum. Danmark kunne trænge til en mere humanistisk lovgivning her.

Som allerede pointeret flere gange, ville Dignitas (i følge hvad Ludwig Minelli siger) ikke på forhånd afvise ledsagelse til mennesker hvor problemstillingen ligger indenfor psykiatrien. Problemstillingen med at finde en velvillig læge her, er dog mere kompliceret end blot et holdningsspørgsmål.

Psykiatrien arbejder rutinemæssigt ud fra et koncept om at patienterne ikke er "kompetente" til at tage vare på sig selv. De tiltros altså ikke nødvendigvis evnen til rationelle beslutninger, og som udgangspunkt ses selvmordstanker som symptom på at være alvorligt ude af ligevægt. Sagt på en anden måde, betyder det sådan cirka at den som måtte have det "skidt nok", i kraft af dette ikke er tilregnelig, og derfor er behandlingskrævende.

Og denne vurdering er ikke kun noget den enkelte psykiater skulle rode med, men også et spørgsmål om faglige vurderinger fra kolleger og myndigheder. Der måtte på forhånd forventes betydelig modstand, og et meget vanskeligt grundlag for at argumentere for at lade en patient få lov til at dø.

Kort sagt: Catch-22!

Nihilisme og nihilisme er flere ting, men afvisningen af en udefra dikteret mening med livet er en af de grundlæggende tanker, ja.

Anonym sagde ...

Hvorfor arbejder Dignitas så ikke endnu mere ihærdigt på at finde en psykiater eller læge, der gerne vil give det grønne lys, når det nu er deres politik? Kunne en dansk læge i princippet godt bosætte sig i Schweiz og så give patienter ret til dette? Eller skal han/hun være fra Schweiz?

Du må også gerne forklare mig, hvorfor Dignitas ikke selv hælder de dødelige stoffer i de patienter, der ikke selv er i stand til at drikke det. Hvorfor gør de ikke det? De vil hjælpe en masse mennesker og selv tjene lidt ekstra på at have flere kunder i butikken.

Anonym sagde ...

Hvis man er organdonor, eller man skal donere sin krop til videnskaben, hvilken af pakkeløsningerne fra Dignitas bør man så vælge?

Anonym sagde ...

Jeg ved, at man inden for haglgeværer opererer med tre typer patroner. Det ene er birdshots (fuglehagl). Det andet er buckshots (bukkehagl). Og det tredje er slugs. Men hvad hedder slugs på dansk?

tosommerfugle sagde ...

Principielle holdninger er noget andet end politik. Dignitas satser på at arbejde indenfor den Schweiziske lovgivning, og de muligheder de nu engang har. Jeg ved ikke hvor meget de har gjort for at finde en samarbejdsvillig psykiater, men jeg har jo allerede forklaret hvorfor det må være betydeligt sværere end at finde en samarbejdsvillig almindelig læge, der bedre kan stå inde for at patienten er i stand til selvstændigt at træffe sin beslutning.

Jeg kender ikke forretningsgangen for at en udenlandsk læge ville kunne få lov til at praktisere i Schweiz, men da de er udenfor EU, er det ikke "kun" et spørgsmål om arbejdskraftens frie bevægelighed. Der kunne nemt være en del krav, som det kunne koste en indsats at opfylde. Der er næppe mange danske læger som brænder efter at flytte til Schweiz.

Da Dignitas er en lovlydig organisation, ville det være ulogisk for dem at skifte til ulovlige aktiviteter. Og aktiv dødshjælp er forbudt i Schweiz. Det ville forresten ikke være en god sag at lave "civil ulydighed" på.

Hos Dignitas eksisterer der ikke noget med "kunder i butikken". Det er en velgørende organisation, som kan rådgive og støtte deres medlemmer, også ud over egentlig dødsledsagelse. Hvis de skiftede fokus til at tjene penge, ville de overtræde den Schweiziske straffelov, fordi de dermed ville have "egennyttige grunde" til at hjælpe med selvmord.

Et ønske om at være organdonor er ikke forligeligt med at indtage en overdosis Pentobarbital, tror jeg. Lægeligt ville det være betænkeligt med en sådan "forurening" af et donororgan, og i det hele taget ville det være kontroversielt som bare pokker at stå klar til at udtage organer fra en som dør ved selvmord.

Donering til andre formål tror jeg ikke afhænger så meget af en "pakkeløsning", men mere af planlægning. Muligvis kunne Dignitas hjælpe med at formidle en kontakt i Schweiz, men også her tror jeg at mange potentielle modtagere ville være "tilbageholdende" over for bruge kroppen fra en som er død under de vilkår.

Hvad våben angår - tror du der er nogen her som gider svare på sådanne spørgsmål? Jeg har gentagne gange sagt stop. Jeg kan anbefale at starte her. :-)

Anonym sagde ...

Er det ikke sværere at begå selvmord i dag, end det var for 50 eller 100 år siden?

Anonym sagde ...

Hvorfor tror du ikke, at man kan donere sin krop til videnskaben eller blive organdonor, blot fordi man har taget en overdosis pentobarbital ved et selvmord? Er der ikke mange døende patienter på de danske sygehusgange, som får store doser morfin og alle mulige andre piller, hvilket også skader organernes funktion voldsomt?

Anonym sagde ...

Når vi nu ikke selv har valgt at eksistere nogen af os (forstået på den måde, at ingen af os blev spurgt, om vi ville fødes), så forstår jeg bare ikke, hvorfor det ikke er tilladt for alle mennesker, uanset hvilken alder, køn, hudfarve, højde, religion, politisk overbevisning etc. de har at forlade dette liv gratis (eller maksimalt til den pris, der koster at købe metoclopramid og pentobarbital i den mængde, der slår en ihjel). Kan du forklare mig logikken i det? Er man virkelig så bange for, at for mange vil tage deres eget liv - at der startes en selvmordsbølge? Men hvis der gør, er det så ikke lige meget, når vi alligevel dør på et eller andet tidspunkt?

Anonym sagde ...

Så man kan altså kun blive organdonor eller donere sin krop til videnskaben, hvis man ikke begår selvmord, og det er uanset metoden?

tosommerfugle sagde ...

Døende patienter får i nogle tilfælde ganske rigtigt medicin som ville være ligeså betænkeligt omkring organdonation. Det er dog i praksis af ret minimal betydning, fordi patienter med alvorlige sygdomme (ofte i kombination med alderdom) alligevel ikke er egnede som organdonorer. Den eneste realistiske "forsyning" af egnede kroppe er at nogenlunde raske mennesker kommer ud for en alvorlig ulykke, men uden at hjertet stopper med det samme.

Selv om det ikke er et spørgsmål om absolutte regler, er de praktiske omstændigheder omkring at udtage organer til "genbrug" meget svært forligelige med selvmord. I det øjeblik hjertet og blodomløbet stopper, starter ødelæggelsen af organerne. Derfor skal et lægehold står klar til at "høste" hvad der kan bruges, hvilket vil sige at de skal være vidende om at der bliver en mulighed. Det er helt urealistisk at forestille sig at de ville være med til en aftale om at lade nogen begå selvmord på operationsbordet, og derefter tage hvad der kan bruges. Og det er ikke kun fordi det med meget stor sandsynlighed ville være en overtrædelse af straffeloven.

tosommerfugle sagde ...

"Nemme" selvmordsmetoder fra fortiden er ganske rigtigt blevet afskaffet. Det vil især sige sovepiller med barbiturater, og bygas med kulilte. Det er en meget stor del af forklaringen på at selvmordsraten er faldet til ca. 1/3 af hvad den var i 1980.

Der kan næppe herske tvivl om at de fleste selvmord sker under akutte kriser, så derfor må det regnes for en succes med et så kraftigt fald i antallet af selvmord. En nemt tilgængelig metode fører til at alvorlige selvmordstanker oftere ender med døden. Der er altså gode grunde til at det ikke skal være "for nemt".

Nej, det er sgu ikke lige meget med livet, blot fordi vi alle skal dø engang. Det er et godt ideal at vi skal hjælpe hinanden, i stedet for lade folk med problemer aflive sig selv. Det er dog ikke altid muligt, og jeg går jo også ind for at at selvmord i visse tilfælde kan være en fuld rationel handling, som bør kunne gennemføres med velegnede midler.

Anonym sagde ...

Nej, jeg går selvfølgelig ind for et civiliseret samfund, hvor vi hjælper de svage og fattige. Det gør man også i USA gennem Medicaid og Medicare og ordninger som welfare, social security og old age pension.

Anonym sagde ...

Findes der nogle tal på, hvor mange der begik og forsøgte selvmord i 1980 kontra nutidens tal?

Anonym sagde ...

Dør du ligegyldigt, hvad der sker, når du er godkendt og får din medicin hos Dignitas, eller kan der ske et eller andet, som gør, at du overlever?

Anonym sagde ...

Hvad taler for, at man skulle vælge den dyre pakkeløsning hos Dignitas frem for den billige?

Anonym sagde ...

Dine oplysninger er forkerte. USA har et af ​​de bedste sundhedssystemer i verden og et af de dyreste. Det koster ikke skatteyderne penge, før du kommer ind i regeringens sundhedsprogrammer. Hvis du har en privat forsikring, bæres omkostningerne af forsikringsselskabet og den forsikrede. Den skattepligtige er ikke involveret. Her er en artikel om det canadiske sundhedssystem:

http://neamh.cns.uni.edu/MedInfo/canadian_healthcare.html

"The main problem with the Canadian healthcare system is the waiting period for treatment. "the Fraser Institute, found that, for patients requiring surgery, the total average waiting time from the initial visit to the family doctor through to surgery was 17.7 weeks, a significantly more than the 16 weeks found in 2001. Median waiting times remain higher in every category than are deemed ‘clinically reasonable’ median waiting times by physicians in 2005. (Fraser Institute, 2005, Chart 14.) Overall, 85 per cent of median waiting times are higher than clinically reasonable waiting times. (Fraser Institute, p. 27.)1 In 2005 Canadians waited 12.3 weeks for an MRI scan, 5.5 weeks for a CT-scan and 3.4 weeks for an ultrasound. (Fraser Institute, Chart 16.) In 2002, Canada had fewer CT scanners per 1,000 population than the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) average (10.8 compared with 19). Similarly, it had only 4.7 MRI scanners per 1,000 population compared with an OECD average of 7.9. Unsurprisingly, many choose to fly south to the US for diagnosis and treatment.1 the average wait for general ultrasound is eight weeks and 20 weeks for MRI scans, with a quarter million people waiting for these examinations alone.1"

At vente i 12 uger på en MR-scanning er absurd, hvilket er grunden til, at rapporten fastslår, at mange patienter går til USA for diagnose og behandling.

Et statsligt system er baseret på styring af omkostninger gennem behandling. Så der er færre MR-scannere, og flere mennesker ønsker at bruge dem, da der kun er få eller ingen omkostninger. Et system baseret på profit har flere MR-scannere til rådighed, og færre mennesker beder om dem.

Min ven havde brug for en, fordi han havde nerveskader på sin ryg og ben, og han fik en behandling på to dage. Hvis han var i Canada, ville han være nødt til at vente i kø bag alle, der havde hovedpine, fordi de ikke behøver at betale for dets anvendelse.

Hvis man er meget fattig og er nødt til at stole på en regerings plan (normalt kaldet Medicaid i de fleste stater), så får man ikke den bedste pleje, men på grund af den måde, systemet er struktureret, skal du ikke vente 12 uger til finde ud af, hvad problemet er.

Anonym sagde ...

Er det ikke rigtigt, at døden normalt er en proces, men når en selvmordsbomber går ind i en bymidte og springer sig selv i luften med et bælte om maven, så indtræder døden så hurtigt, at den ikke længere kan betegnes som en proces?

Anonym sagde ...

Kan du modargumentere hver enkelt af disse udsagn om, hvorfor det er okay at stjæle i butikker?

1. Hvis jeg er forsigtig og smart, vil jeg ikke blive fanget.

2. Selv hvis jeg bliver fanget, vil jeg ikke blive retsforfulgt.

3. Selv om jeg retsforfølges, vil straffen ikke være alvorlig.

4. De handlende fortjener, hvad de får.

5. Alle har på et eller andet tidspunkt stjålet, og derfor er det ok for mig at gøre det.

6. Butikstyveri er ikke en væsentlig forbrydelse.

7. Jeg skal have den ting, jeg stjæler, og hvis jeg behøver den, skal jeg have den.

8. Det er okay at stjæle, fordi de handlende forventer det.

tosommerfugle sagde ...

Center for Selvmordsforskning har statistikker for selvmord tilbage til 1970. Deres statistik over selvmordsforsøg på Fyn går dog kun tilbage til år 1989, og jeg er ikke stødt på online opgørelser længere tilbage. Almindeligvis regnes det med ca. 10 gange som mange selvmordsforsøg som selvmord, og tallene for 1989-2010 viser ca. 19 forsøg for hvert selvmord blandt piger/kvinder, men "kun" 6 gange så mange forsøg blandt drenge/mænd, i forhold til antallet af dødsfald.

Døden er netop, som jeg har beskrevet, en proces uden mulighed for at definere det helt eksakte tidspunkt for livets ophør. Men ved meget voldsomme ting som større bomber kan processen da gå så hurtigt at overgangsperioden bliver meget kort. Også kortere end den tid det tager at "opdage" at der sker noget.

tosommerfugle sagde ...

Dine lektier må du selv lave, også omkring de dårlige undskyldninger for tyveri.

tosommerfugle sagde ...

Selvfølgelig er der en mulighed for at forlade Dignitas igen i live: Hvis du fortryder i stedet for at drikke (og synke) glasset med pentobarbital. Ellers har jeg ikke hørt om at denne metode ikke førte til at der kunne skrives dødsattest, under de kontrollerede forhold som Dignitas arrangerer.

Argumentet for at lade Dignitas stå for så meget som muligt, må være at slippe for selv (typisk i familien) at stå for nogle af tingene.

Anonym sagde ...

Der er ikke tale om et selvmordsforsøg, hvis man ikke forsøger at drikke pentobarbital. Hvis man ombestemmer sig i processen, fx ved ikke at drikke det hele, er der tale om et mislykket selvmordsforsøg, da man skal drikke hele drikken i en køre. Ellers dør du ikke. Så falder du bare i søvn.

Anonym sagde ...

Hvis det er argumentet for ikke at vælge den dyre pakkeløsning hos Dignitas, kan man jo bare vælge den billige pakkeløsning og sige, at resten af det har man styr på, men det er med mennesker hjemme i Danmark, så det behøver schweizerne ikke tage sig af.

Anonym sagde ...

Synes du, at ens egen privatpraktiserende læge gør sit arbejde godt nok, når han siger, at så længe, det hele bare handler om depression, så er han fagligt i stand til at tage vare på sine patienter, men hvis snakker nærmer sig selvmord omkring dette, så griber han til en psykiater og psykiatrisk afdeling? Er denne skarpe opdeling baseret på faglighed?

Anonym sagde ...

Tror du, at antidepressiv medicin dæmper de depressive symptomer, eller er det i høj grad blot et spørgsmål om placeboeffekten? Fjerner det fx også selvmorderisk adfærd?

Anonym sagde ...

Hvorfor er det nødvendigt at tage dimedrol for at undgå opkast, hvis man tager en overdosis eller fatal dosis heroin ved at skyde det ind i blodbanen direkte? Kan kroppen ikke skelne fra denne metode og så den orale?

Anonym sagde ...

Tror du, at det er nemt at blive selvmordsbomber i Mellemøsten (også når man lige har konverteret til islam), og at det er billigt (prismæssigt)?

Anonym sagde ...

Hvis man får kræft, og det konstateres, at kræften kan helbredes gennem behandling, så man bliver helt rask igen, vil Dignitas så ikke give "the green light" for et assisteret selvmord?

tosommerfugle sagde ...

Det tæller som selvmordsforsøg når forløbet er sat igang, også hvis der fortrydes før en uigenkaldelig handling er gennemført. Det ses typisk ved selvmordsforsøg fra en bro, uden spring.

Lad være med at tro at folk hopper på det, bare fordi du påstår et eller andet. Når der indgås en aftale, er der brug for at den anden part føler sig overbevist om at det ikke er meningen at svigte den. Jeg vil gætte på at Dignitas ville forvente kontakt til dem som skal tage sig af "opfølgningen" efter at døden er indtrådt.

Skarpe opdelinger og lægegerningen passer ikke sammen. Det vil altid være et vurderingsspørgsmål, men samtidig et spørgsmål om at se på "tunge" kriterier som selvmordsforsøg. Dette kunne ses som udtryk for at lægens indsats ikke var tilstrækkelig, og at der skulle en specialist (her en psykiater) på banen.

Antidepressiv medicin tror jeg kan have en reel virkning i en del tilfælde, men langt fra alle. Ud over placebo-effekten kan mange bedringer tilskrives det ganske "banale" at mange depressioner alligevel fortager sig. Pillerne kan intet gøre ved konkret adfærd, men håbet er jo at en mindre grad af depression mindsker de følelser af håbløshed som kan føre til selvmord. En paradoksal virkning er dog at "lykkepiller" (SSRI) i starten kan give mindre følelsesmæssig stabilitet, og større tilbøjelighed til uoverlagte handlinger, som selvmord.
> Lykkepiller er ikke dokumenteret selvmordsforebyggende
> Lykkepiller mod selvmord?

Hvem påstår at der skal bruges dimedrol ved injektion af heroin? Spørg dog dér!

Jeg tror ikke at det er "uden videre" at spille en rolle som religiøs fanatiker, især ikke hvis det skulle være blandt terrorister som kunne befrygte en selvbestaltet "agent". Måske de ville gøre en indsats for at sikre at det bliver ekstremt ubehageligt :-)

Hvordan Dignitas ville svare i konkrete hypotetiske sager ved jeg ikke. Jeg tror i øvrigt ikke at læger ville "konstatere" at der sikkert kan helbredes, men de kunne måske vurdere at der ville være ret gode chancer. Men der er jo ingen pligt til at modtage behandling, og det kunne jo risikere at blive et lidelsesfuldt forløb at lade kræften udvikle sig. Mit forsigtige gæt må være at Dignitas ville være "tilbageholdende", men at de ikke principielt ville starte med at sige nej. En del af deres overvejelser måtte dog være om de kunne tro på at en læge ville lade sig overtale til at udskrive Pentobarbital, i en sag hvor rimelige behandlingsmuligheder ikke er forsøgt. Det kunne kræve store overtalsesevner....

Anonym sagde ...

Hvilke sygdomme er escortmænd særlig i risikozonen for at få i dag? Er der mange i dag, der får disse sygdomme? Kan deres sygdomme helbredes og smerten nedsættes via medicin eller behandling?

Anonym sagde ...

Kurt Cobain begik ikke selvmord:

1. Et skud mod hovedet med et haglgevær resulterer ofte i mere blod, end det var tilfældet med Kurt Cobain.

2. Mængden af heroin i hans blod var for høj til, at han kunne trykke på aftrækkeren.

3. De sidste linjer i brevet er skrevet i en anden håndskrift end resten af brevet, og det harmonerer ikke med det øvrige indhold.

4. Der blev ikke fundet fingeraftryk fra Kurt Cobain på haglgeværet.

5. Politirapporten hævder, at dørene til drivhuset ikke kunne være blevet låst udefra, hvilket betyder, at Cobain skulle låse dem selv, men dørene kunne i virkeligheden godt trækkes og derved lukkes.

6. Lægen Osvaldo Galletta sagde, at hans påståede selvmordsforsøg i Rom ikke var et selvmordsforsøg.

7. Cobains advokat, der var en af de sidste, som talte med Cobain, fandt ikke, at han var selvmordstruet.

8. El Duce blev givet 300.000 kr. for at få Courtney Love, Cobains kone, til at slå ham ihjel.

tosommerfugle sagde ...

Escortmænds sygdoms-risiko må afhænge om de udsætter sig for sygdoms-risiko.

Hvorfor dog gengive sådan en gang konspirationsteori om Kurt Cobain? Det er helt typiske eksempler på at plukke spredte detaljer ud, og udsætte dem for overfortolkning.

Flere af punkterne er løse påstande, eller formodninger fra nogen som måske vil skærme sig selv fra at de "burde have set det komme".

Meget kort er det vrøvl at påstå noget om "mængden af heorin" for en trænet narkoman. Det gør en kæmpeforskel. Fingeraftryk er bestemt ikke noget som der altid vil være på genstande som en person har brugt. Politiet fandt ingen brugelige fingeraftryk, men den sandsynlige forklaring er ganske enkelt at langt de fleste fingeraftryk umiddelbart bliver udvisket af bevægelser. Og. Så. Videre.

Det er ligeså skørt som konspirationsteorier omkring 9/11, månelandingen og at Elvis lever.

Anonym sagde ...

Men kan escortmænd stadig få sygdomme, hvis de altid bruger kondomer, og disse kondomer er nye hver gang?

Anonym sagde ...

Hvorfor ville du ikke stole på kvaliteten af den heroin, du køber af en narkoman? Hvis det koster 400 kr. pr. g, er det ikke helt rent. Hvis det koster 800 kr. pr. g, er det helt rent.

Anonym sagde ...

Holder Dignitas kontakt med danske læger og myndigheder, så de danske myndigheder kan forhindre en i at begå selvmord hos Dignitas? Og holder de øje med, at man ikke bare vælger deres billige pakkeløsning for at spare penge, således at de forhindrer ens selvmord, hvis man ikke betaler for den dyre pakkeløsning?

Anonym sagde ...

Kan du forklare mig hvert af disse punkter omkring læger og sygehusvæsnet?

1. Hvorfor henvises børn og unge ikke altid til børne- og ungelæger, når vi har uddannede folk til dette?

2. Hvorfor henviser ens privatpraktiserende læge ikke en til en psykiater, når denne har mere forstand på psyken end den privatpraktiserende selv?

3. Hvorfor koster det penge at gå til psykolog, når psykiater og læge er gratis, og når læger kan give tilskud til psykologbehandling?

4. Hvorfor er der nogle gange ventetid på op til 12 timer hos skadestuerne?

5. Hvorfor får privatpraktiserende læger både betaling for konsultation og recepter?

Anonym sagde ...

Synes du ikke at livet er hårdt?

Anonym sagde ...

Er rockere ikke meget højreorienterede?

tosommerfugle sagde ...

Alle mænd kan da få sygdomme, det er ikke grundlæggende anderledes hvis en "one-night stand" inkluderer betaling. Selv om kondomer spærre for en smittevej, er der ingen garanti for noget. Og det skulle forbavse mig om nogen genbruger kondomer.

Jeg har allerede i tilstrækkelig grad forklaret min skepsis overfor at handle i et narko-miljø, som outsider.

Sundhedsvæsenet har fået sin opbygning som følge af en blanding af praktiske og historiske årsager. Jeg ser ingen anledning til, på denne blog, at lave spekulationer om detaljer her.

Rockeres politiske orientering holder jeg ikke øje med.

Om livet er hårdt?
Se: Nej, det er ikke synd for mig - heller ikke for dig!

tosommerfugle sagde ...

Dignitas tror jeg bestemt ikke har kontakt med danske myndigheder, med mindre der skulle være helt specielle omstændigheder, som gav grund til det. Jeg tror heller ikke at der er kontakt med danske læger, ud over hvad der måtte blive aktuelt omkring vurdering af sygdomsforløb, men det er næppe fast procedure.

Med en organsisation som Dignitas handler det om at indgå en aftale, og altså gensidig troværdighed. Hvis de har grund til at tvivle på det seriøse, tror jeg at de siger stop. Løgn er en skidt teknik når det handler om samarbejde.

Anonym sagde ...

Så du ville bare i alle tilfælde vælge den dyre pakkeløsning hos Dignitas for at undgå problemer på den front?

Anonym sagde ...

Tror du, at Ole Lund Kirkegaard begik selvmord?

Anonym sagde ...

Synes du ikke, at prostitution er klamt, ulækkert og frastødende?

Anonym sagde ...

Hvad er relionens og kirkens holdning til prostitution?

Anonym sagde ...

Spiller du lotto, oddset, poker eller andre gamblingsspil, eller er du modstander af det?

Anonym sagde ...

Ryger du selv cigaretter, drikker alkohol og hash?

Anonym sagde ...

Hvis du skulle flytte hjemmefra i dag helt for dig selv uden nogen, ville du så vælge en etværelses eller en toværelses, og skulle lejligheden lejes, andelshaves eller ejes?

Anonym sagde ...

Ville du kunne leve for 8.400-8.500 kr. om måneden, hvis dette beløb skulle dække alle dine udgifter?

Anonym sagde ...

Ville du kalde et liv for 8.400-8.500 kr. om måneden for et hårdt og ikke særligt spændende liv?

Anonym sagde ...

Hvorfor har du ikke skrevet en artikel om Dead (Per Yngve Ohlin), der begik selvmord ved at skyde sig selv i hovedet med et haglgevær?

http://en.wikipedia.org/wiki/Per_%22Dead%22_Ohlin

tosommerfugle sagde ...

Hvis jeg skulle få brug for Dignitas, ville jeg finde en passende løsning i forhold til den konkrete situation, deriblandt hvordan eventuelle pårørende ville forholde sig til at håndtere situationen.

For mig findes der ikke noget definitivt "i alle tilfælde", det er uden mening at beslutte sig på forhånd.

tosommerfugle sagde ...

Hvad Ole Lund Kirkegaard angår, er en tilsyneladende selvdestruktiv måde at leve på (alkoholisme m.v.) noget helt andet end selvmord. Der ser ikke ud til at være noget der peger på at han den nat handlede med hensigt om at dø.

Men der er jo heller ikke nogen mulighed for at vide hvad han gjorde og tænkte ved Barrit Kirke, da han frøs ihjel. Det lyder dog ikke som "Den lille pige med svovlstikkerne".

tosommerfugle sagde ...

Prostitution har jeg allerede forholdt mig til andetsteds her på bloggen. Jeg fortæller kun stumper om mig selv i den udstrækning det passer ind i de emner som jeg vælger at tage op i forhold til bloggens tematik. Det vil sige at jeg ikke tager imod vilkårlige spørgsmål. Tilsvarende er det kun en mindre del af de selvmord som jeg hører om, som jeg ser grundlag for at vinkle på en måde som passer til blog projektet.

Om et liv er hårdt eller ej afhænger ikke af de økonomiske rammer, men af hvordan mennesket forholder sig til dem.

Anonym sagde ...

Hvorfor får børn af ministre særlig pension? Hvorfor ikke børn af soldater, der gør tjeneste i fremmede lande? Skulle ordningen være begrundet med mors/fars fravær grundet udvalgsmøder?

Hvorfor er ministres pensionsalder 60 eller 62 år, når de sætter pensionsalderen op til 67 år for alle andre?

Hvorfor får bankdirektører fratrædelsesgodtgørelser på tocifrede millionbeløb, når en læge ved sin fratrædelse ikke, som en kat, får tildelt ni liv?

Anonym sagde ...

Er det rigtigt, at religiøse mener, at prostitution er noget skidt, og at man skal så hurtigt ud af det som muligt?

Anonym sagde ...

Kan man få "the green light" hos Dignitas, hvis man får hepatitis C?

Anonym sagde ...

Nu skriver du, at der ikke er nogle negative sider ved livet, fordi de ting, som jeg nævner i mine indlæg, er udtryk for personlige holdninger og verdensanskuelser. Men er det ikke det samme som, når du siger, at der er en masse positive sider ved livet og ingen negative?

tosommerfugle sagde ...

Ingen negative sider ved livet? Sådan noget kunne jeg da aldrig finde på at hævde! Hvad jeg siger er at der ingen ulemper er ved konceptet "at leve". Der kan være besværlige elementer, og negative sider, men det er blot med til at gøre livet mere spændende og interessant. De tæller altså som fordele ved livet, der ellers ville være for kedeligt. Se:
> Lad verden være smuk!

Jeg kan ikke svare for Dignitas, men så vidt jeg ser er det ikke et simpelt spørgsmål om ja/nej afhængig af diagnoser, men om livssituationen. Det bliver nok sværere at argumentere for at livet er ubærligt, hvis det er en sygdom indenfor rækkevidde af rimelige muligheder for behandling.

Blandede løsrevne spørgsmål er ikke til debat her.

Anonym sagde ...

Hvorfor vil du gerne have stoppet tanken om at skyde sig selv gennem munden med et haglgevær, når du selv skriver sådan her:

"Det kunne ikke falde mig ind at blive jæger, men det kunne være at jeg skulle tage jagttegn alligevel. Så kan jeg få lov til at have et haglgevær stående klar. Det er godt nok synd for dem der skal rydde op efter mig, og jeg får næppe lov til at havde det liggende på hospitalet. Så dér skal jeg ikke dø, hvis.............."

Kilde: http://tosommerfugle.blogspot.dk/2007/09/den-lovpligtige-lidelse.html

Du går jo selv fuldt ud ind for metoden!

tosommerfugle sagde ...

Tænk dig dog om. Der er meget langt fra at nævne en mulighed, til "fuldt ud at gå ind for den". Og så hjælper det også at forholde sig til hvornår et afsnit er en bevidst sarkastisk provokation. Pointen var at udstille hvor elendig tingenes tilstand er, ved helt bevidst at pege på en dårlig udvej som værende mindre ringe end hvad systemet påtvinger af lidelser.

Så jeg prøver ikke at "stoppe tanken"; blot at fastholde at jeg ser det som en ringe metode. Bl.a. fordi det som allerede påpeget mange gange ikke "bare" er nemt og ukompliceret, især ikke for en fjummergøj (dødssyge mennesker har ret ofte dårlige kræfter og koordination), og har store ulemper i forhold til hensyntagen til andre mennesker.

(Hvis du med "stoppe tanken" tænker på at jeg adskillige gange måtte afvise gentagelser af lignede spørgsmål, med tilføjelsen "drop det", var det fordi emnet allerede var færdigbehandlet, fra min side. At det var tidsspilde at stille samme spørgsmål ad nauseam).

Anonym sagde ...

Hvorfor ville du så have et haglgevær stående på plejehjemmet? Synes du ikke, at det virker meget afskrækkende?

tosommerfugle sagde ...

Jamen, læs dog før du påstår ting som jeg aldrig har skrevet. Pointen var netop at der kunne være brug for at disponere mens jeg endnu selv kunne. Altså i stedet for at lade mig indrullere i et system som ville umyndiggøre mig.

Unknown sagde ...

Jeg vil starte med en indrømmelse - Jeg har kun gnavet mig gennem ca halvdelen af kommentarerne.

Mht livstegn fra afhuggede hoveder, så læste jeg engang (kan ikke huske hvor), at man stadig kan se op til 30 sekunder efter man har fået hovedet hugget af. Om man lider og tænker i samme tidsrum ved jeg ikke noget om, men 'lyset slukkes' åbenbart ikke i samme øjeblik hovedet slipper kroppen.

Mht skud i hovedet, så tror jeg, at en haglspreder der, igennem munden, fjerner toppen fra øjnene og op (billede Jeg har set) nok slukker lyset ret hurtigt, men efterlader et voldsomt svineri der bestemt ikke er egnet for pårørende.

Taler vi mindre kalibre som håndvåben, så ser det også ret effektivt ud hvis man tager et kig på Budd Dwyer. Han væltede med det samme med store mængder blod ud af næse og mund. Han lignede ikke en der mærkede ret meget og jeg har svært ved at se hvordan nogen kan overleve sådan en omgang.
Men ok, peger man for meget lige op, så det 'kun' er frontallapperne der rammes kan man måske godt overleve.

tosommerfugle sagde ...

Livet med afhugget hoved er det jo i sagens natur svært at få nogen til at skrive en selvbiografi om. Det er jo ikke så langt, men ganske rigtigt er der fortællinger om at der dog går lidt tid.

Hvad skud i hovedet angår, så spreder et haglgevær ikke haglene på kort afstand. Der skal mindst nogle meter til før det når "hjernestørrelse". På meget kort afstand er der mulighed for at det "bare" bliver et hul. Men det afhænger stærkt af karakteren af både våben og ammunition. I sagens natur vil meget kraftigt skyts snarere give de store skader.

Hvad billeder angår, må det også bemærkes at gore-elskere er særligt interesserede i at sprede billeder hvor det ser meget voldsomt ud. Det er nærmest for "kedeligt" hvis der bare er hul. Med andre ord, skal du ikke gå ud fra at sådanne billeder er repræsentative.

Budd Dwyer har jeg jo også set videoen af. Så vidt jeg kan vurdere, brugte han et håndvåben i den tunge ende, der kan anrette meget større skade end en lille "ærtebøsse". Det afhænger også meget af hvilken type kugler havde pistolen var ladt med. Nogle typer er direkte beregnet til at smadre et område omkring hvor de rammer.

Jeg er enig i at det næppe vil være muligt at leve videre efter en gentagelse (med alle omstændigheder) af hans selvmord. Jeg vil dog mene at der er risiko for at der går tid nok før "lyset slukkes" til at det bliver en skidt sidste oplevelse.

Min indledning med at spørg om skud er en god selvmordsmetode gik ikke kun på om der er mulighed for at overleve, men i høj grad også på sikkerheden for at lyset slukkes øjeblikkeligt uden smerter. Her ser jeg metoden som uanvendelig, uden meget grundig planlægning og egnede kraftige våben.

En anden grund til "dårlige karakterer" som jeg lige må gentage, er at jeg ser det som vigtigt for en "god selvmordsmetode" at den fx kan gennemføres af et gammelt svækket menneske, måske med Parkinsons sygdom. Altså en som ikke har kræfter og finmotorik til at styre et skydevåben sikkert. Det er nemlig en metode som kræver en del omhu.

Der kan jo også findes masser af historier om mennesker som overlevede et skud i hovedet. Fx så jeg en historie om en kvinde der af sin voldelige mand fik et skud for panden, således at projektilet gik hele vejen igennem, og forlod kroppen via baghovedet. Hun lavede te til politiet, da hun havde tilkaldt dem (svinet havde bedre held med at skyde sig selv). Tammy Sexton var noget fortumlet da hun blev indlagt, men på hospitalet var der ikke brug for mere end at overvåge hende i tre dage, før hun blev udskrevet.

Anonym sagde ...

Jeg synes selvmord er mega trist. I ser paper cut. Jeg læste engang en artikel om en mand der begik selvmord med papercut.

Anonym sagde ...

Er der mulighed for du kan komme med nogle forslag til "gode" selvmordsmetoder hvor det ikke er for besværligt at anskaffe ressourcerne?

tosommerfugle sagde ...

Det "nemme" selvmord fandtes i gamle dage, men afskaffelsen af dagligdags tilgængelige selvmordsmetoder er baggrunden for et meget stort fald i antal selvmord i Danmark siden 1980'erne. Hvis sådanne metoder fandtes nu, ville de være almen viden. Men det gør da heller ikke noget at det ikke er for nemt!

Anonym sagde ...

personligt synes jeg det er PLAT, at tænke i disse baner. Men man kan vel godt forholde sig til problemet. Den sikker metode med våben, vil være et oversavet jagtgevær, dette vil "blow your brian out" eller med andre ord, den sikker død. Vil man ikke efterlade sig alt dette "griseri"
kan man tage et hovedspring fra toppen af storbæltsbroen,som om det nok vil blive noget af en udfordring at komme op til de 254 M, som er det højeste sted. Men kan man nu komme der op, så vil man DØ! Lidt afhængig af vagt etc. vil man ramme vandet med ca. 120 kmt. som vil svare sig, sådan ca. til at banke hovedet i en betonmur fra 10 sal. hvilket man så også vil dø af. Der er rigtig mange måder at begå selvmord på, sukke jeg selv tage den billet, vil jeg nok gå ud, og købe mig 2 gram. heroin, en flaske whisky ( den bedste jeg har råd til, nu hvor man skal dø, kan men lige så godt få noget ud af den sidste tid man har. ) drikke min Whisky og indtage min hero... Den over man næppe.

Anonym sagde ...

Ja, ved at tråden er af ældre dato.. Vil blot give lidt info ang våben. Jeg er skytte/jæger,gennem mange år,og har flere forskellige rifler, gevær og håndvåben (pistoler/revolvere) i "skabet", samt en masse praktisk erfaring mht hvad de forskellige våbentyper kan.

Håndvåben laver et hul, der svarer til deres kaliber. 9/38/357, 40/44/45 laver et lidt større udgangshul, hvis de fladnæset. 38/357 er næsten det samme som 9 mm, 9,02 mm, men har en kraftigere krudtladning og højere kuglevægt, så den har større gennemtrængingsevne. 45 er ikke så kraftigt, som den rygte har gjort det til. 357 er noget kraftigere, end 9/38/45, men igen er den overdrevet. Kuglehastigheden, ca 350 m/s er stort set den samme for alle typer de typer af ammunition, der kan købes til håndvåben i DK.

Geværer, der er glatløbet, kaldes for "geværer", ikke rifler, og må i Danmark kun skyde med hagl, selvom der findes kuglepatroner. Kal, der er lovlige at bruge lovlige i DK, er 12, 16, 20, 24, 26, 28 og 410. De findes også i 6 og 9 mm. Ikke forveksle med salonrifler, hvilket mange gør. De tror at en salonriffel (.22) og 6 mm, er det samme. Er det ikke.
Kal 4, 8, 10 er lovlige at besidde, men ikke tilladt anvende. Skud fra et haglgevær på op til 6-8 meter i kal eks 12, 16 el 20, er lige dødelige, da det er vægten af hagl og hastigheden, der er afgørende her. Ikke hagl str, som det skrives et par gange i denne tråd. I forb med skud, kommer haglene ud af løbet, som en klump. De ligger samlet i en plastikskål,hvor siderne er skåret op, der folder sig ud, når vindmodstanden hiver i siderne. Spredningen, finder først sted, efter at haglene har forladt løbet. Ca 5 cm ude. Indtil da, er et haglskud, at betragte som en kugle, der typisk, kommer med 400 m/s. Magnum op til 500 m/s. Vægten på haglene, ligger mellem 24-42 gram. Mest alm, er 32. På 35 meter, er haglene spredt ca 75x75 cm. Sikkerhedsafstanden er op til 400 meter.

Rifler er de kraftigste våben, vi har lovlig adgang til DK. Der er rifler, der kraftigere end dem forsvaret bruger. En riffelkugle, er typisk omkring 10 gr. Høj kuglehastighed, er ikke ensbetydende med stor dræbeeffelt. Det er som med haglgeværet, en blandning af hastighed og vægt. Tung kugle, og lav fart, kan have større effekt, end en let kugle med høj fart. De kraftige riffelkugler, har en lav hastighed, mens de svagere, har en højere,og lavere kuglevægt. Kuglens form, har også betydning for effekten. Spids kugle, vil oftes fise igennem, uden den store skade, mens en fladnæset, el hul-spids, vil splatte/splintre og rive sig vej gennem.

I forb med selvskud i hovedet, er som det tidligere er nævnt, ikke særlig egnet, med et håndvåben pga den minimale skade, kuglen laver og riflen vil sandsynligvis, give et lidt bedre resultat end et håndvåben. Fælles, er at skade-effekten, ikke aftager på større afstande, hvis kuglen rammer rigtigt. Håndvåben op til 1700 meter og rifler op til 5000 meter, men uden betydning i denne sammenhæng-

Anonym sagde ...


Haglgeværet, vil uanset hvilken kal/haglstr, give det bedste resultat på korte afstande. Dog ikke 6/9 mm, da de kun er smule kraftigere end et 4,5 mm luftgevær. Der skal vælges den patron med den største hagl-VÆGT, ikke str. En 32 gr, kan nemt gå igennem en f eks en alm bordplade på 5 meter uanset hagl str, så effekten af hagl på korte afstande, uanset haglstr/kal, skal ikke undervuderes. At montere et dobbeltløbet i munden, er ikke noget problem, da man ikke behøver at gabe over løbene. Skær løbene ned til ønsket længde, placer dem, der hvor man ønsker. At affyre begge løb, er ikke altid ikke muligt, da der er geværer, der kun kan affyre et løb af gangen. Så husk, at det skal være med dobbelt aftræk. Men selv der, er det svært, at affyre begge løb på een gang. Selv når man står i den sikre ende. Kræver fingerkræfter.
At det skulle være svært, at skaffe sig et brugbart skydevåben ulovlig, samt ammunition, er desværre alt for let i DK. Tænker at grunden, til at våbenloven, er som der er, er fordi dem, der laver og vedtager, ikke har kendskab til våben.

Men håber da sandelig, at det hele, er en teoretisk tanke og ikke munder ud i nogen form for aktiv handling.... :-(

«Ældste ‹Ældre   401 – 581 af 581   Nyere› Nyeste»
Logo sommerfugl