Logo sommerfugl

mandag den 23. juni 2008

Kristendommens menneskeofringer

Heksebrænding (fra filmen Witchfinder General, 1968)

Titusindvis af mennesker blev i fortiden brændt på bål som hekse. Kirken så det som en hellig nødvendighed at sende djævelens repræsentanter tilbage til helvede. Og det gjorde ikke så meget hvis "for mange" blev brændt. Tankegangen var at hvis en uskyldig blev tortureret og brændt, kom hun eller han direkte i himmelen. Det evige liv var sikret, og så var det kun en mindre omkostning at det jordiske liv blev lidt kortere. Skrappe "fakta".

Frit lejde til evigheden, frit lejde til at udpege og ofre mere eller mindre vilkårlige syndebukke. Vejen til himmelen var den samme som vejen til helvede.
Helvedes flammer, skærsilden
by Erik van den Hamby Karen Azoulay

Når der skete ulykker som sygdomme, brand eller misvækst, var der "brug" for at udpege en skyldig, en som i ledtog med Satan havde nedkaldt ondskaben. En der ikke var som de andre. En som de var lidt bange for. Måske en som havde gjort sig upopulær, eller sat sig op imod øvrigheden.

Med stemplet "heks", var dødsdommen allerede afsagt. Klar til heksebrænding. I Danmark og andre protestantiske lande. Den berygtede spanske inkvisition var, måske lidt overraskende, langt mindre brutal.

Heksebrænding fra filmen Twins of Evil, 1971

Heksebrænding fra filmen Nostradamus, 1994

Eller måske en der selv ønskede at dø. Selvmord var den direkte vej i helvede, sagde kirken, men en uskyldig heksebrændt kom i himlen. Så var torturen værd at tage med.

En meget udsat gruppe var dem som vidste noget om at hjælpe skrantende kroppe eller sind. Ofte var det muligt at hjælpe gennem urter, ritualer og snak om ting der trængte. Det fremstod som magi, som noget skræmmende. Og hvis det ikke lykkedes at hjælpe, var mistænksomheden nær. Eller hvis en ulykke ramte landsbyen, så måtte det jo være de samme magiske evner, kontakten til ånderne. Heks. Skyldig. Dø. En menneskeofring. Så måtte Gud da se i nåde til menigheden.

'Heksen' samler urter ved fuldmåne

Også nu om dage er det vanskeligt for samfundet at rumme og acceptere dem som ikke er som de andre. Der skal ikke megen afvigelse fra normen til før mange bliver utrygge, hellere vil have "dem" væk, ude af syne, ude af sind. Virkemidlerne er dog skiftet.

Sankt Hans bål


9 comments:

Marian sagde ...

Menneskets tvangsagtige trang til at vurdere og dømme - alt og alle. Nu om dage er det mere vanskeligt for samfundet at rumme og acceptere dem som ikke er som de andre, end nogensinde før. Der vurderes og dømmes som aldrig før. Med nyliberalismen som den religion, der har afløst kristendommen, og videnskaben som dens udøvende organ, dens inkvisition. Nyliberalisme fra latin "liber" = fri. Fri til at passe ind i samfundets definition af "normalitet", fra latin "norma" = regel, mønster.

Nogle mener, vi bevæger os hen imod et (verdens-)samfund af robotiserede "Übermenschen". Jörg Auf dem Hövel, tysk politolog, for eksempel. Og jeg med.

tosommerfugle sagde ...

Et kerneaspekt er at den centrale værdinorm er blevet til "vækst", og kravet at bidrage dertil. Det er lykkedes at finde en model som giver de fleste mulighed for at være med i et homogent projekt, som bliver et mål i sig selv, bliver måden at måle succes på.

Noget smukt tæller kun hvis det kan udmøntes i økonomisk aktivitet.

Anonym sagde ...

Det er sørgeligt, at vi tror a vi udvikler os ved ensretning. ed at strømline og række mennesker op i geledder, så de passer i firmaformater og kassetænkning.

Du må ikke nynne. Så er du pinlig, sær (hov, hvor bev glæden over glæden af?)
Undlad venligst at henvende dig til fremmede med mindre du har et helt konkret ærinde - gerne i form af økonomiske transaktioner eller handel (almen omsorg eller næstekærlighed anskues med slet skjult skepsis...der må være stikke noget under, og hvis ikke der gør, ja så er du i hvert ald sær!)
Vær altid istand til at forklare dine følelser og tanker rationelt (i vore dage er rationaliteten ophøjet som Gud - ikke-kalkuleret adfærd anses for sygt)

Hvis jeg skulle sende noget til Bloksbjerg blev det alle vores fordomme og domme. Det kvæler os. Det er ikke ngang ondskabsfuldhed der ligger bag - det er jo angst og mindreværd. Vi bør have ondt af de fordomsfulde og hjælpe dem til at se skønhed i mangfoldigheden.

tosommerfugle sagde ...

Behovet for dogmer ændres ikke af at kilden ikke er den samme som i gamle dage. At tage stilling til hvad "det rigtige" er, på andres vegne, ses tilsyneladende som noget helt naturligt, i den grad at der forventes at handle for at gennemtvinge hvad "man" ser som den indiskutable sandhed. Svaret ses som så selvfølgelig at spørgsmålet slet ikke erkendes som relevant. "Mæh".

Anonym sagde ...

Leve alle nuancer!

tosommerfugle sagde ...

Netop - især de "vanskelige" nuancer :-)

Jeg kommer til at tænke på at alt for mange mennesker ser på verden som gennem et fotografiapparat.

Disse (både film og digital) kan kun registrere 3 farver, selvom spektret jo indeholder farver med mange andre bølgelængder. Derfor er der mange nuancer som øjet kan se, der simpelthen ikke kan fotograferes. Især visse dybt violette farvetoner bliver ganske anderledes.

Dermed holder de, for mange mennesker, nærmest op med at eksistere. Dele af virkeligheden bliver skubbet til side. Motiver med "skæve" farver bliver ikke formidlet, på grund af det filter som teknikken udgør.

Ligeså for specielle, stærke menneskelige farver!

P.H. Bering sagde ...

Menneskeofring. Biskoppen i Chiapas Batolomé de Las Casas argumenterede i begyndelsen af 1500-tallet således til fordel for aztekernes menneskeofringer:
"Den mest kraftfulde måde at tilbede Gud på er at frembøre et offer. Det er deneneste handling, hvorved vi viser den, vi ofrer til, at vi er hans undersåtter. Ydermere lærer naturen os at vi gør ret i at ofre til Gud, hvis skyldnere vi er af mange grunde, kostbare og fremragende ting, fordi Hans magt er fremragende.Nuvel, ifølge menneskelig vurdering og sandheden er intet i naturen større eller mere kosteligt end menneskeligt liv, det menneskelige væsen selv. Derfor lærer og instruerer selve naturen dem, som hverken besidder tro eller nåde eller doktrin, dem som alene lever på forståelse af naturen, at uden nogen positiv lov, der taler derimod, er de forpigtede til at ofre mennesker til den sande Gud eller til den falske gud, de anser for sand, således at de, ved at tilbyde ham en yderst kostelig ting, kan udtrykke deres taknemlighed for de mange gunstbevisninger, de har modtaget." (Efter David Gress: From Plato to Nato p.257).
Konklusion: På kristne præmisser har menneskeofringer ædle og værdige begrundelser, hvorfor spanierne ikke har nogen ret til at afskaffe dem ved tvang..
Kirkens skarpe logikede måtte erkende at på de givne præmisser er argumentet gyldigt og holdbart. Men det afholdt nu ikke conquistadorerne fra at forbyde menneskeofringer.

tosommerfugle sagde ...

Afholdt ikke conquistadorerne fra at udplyndre og myrde masser af mennesker, under foregivende af at udbrede kristen næstekærlighed....

Biskoppens logik synes jeg halter alvorligt, fordi den bygger på en præmis om at ofring er den mest kraftfulde måde at tilbede gud på. Uden dette grundlag falder det hele sammen som et korthus.

Hvis kirkens logikere virkelig var så skarpe, viser det jo blot at de selv gik ind for en sådan meget materialistisk måde at tilbede deres Gud på. Men det er jo også fint i harmoni med den katolske kirkes praksis om at syndere kunne købe aflad ved at give kirken store gaver, altså lade den modtage deres ofre.

Da der var brug for at kunne udnævne aztekerne til laverestående barbarer, tror jeg mere at conquistadorernes indgreb var en måde der lod dem "legitimere" deres brutalitet og folkemord.

Bodil sagde ...

Jeg er så ~glad for at den katolske kirke nævnes langt om længe. Paven kalder sig Vicvar of Christ(Jesu stedfortræder) men er hans største modstander. Vatikanet tilbeder Lucifer(satan)! Gud har aldrig nogensinde ønsket menneskeofringer! Men fordi han elsker os, hans skabninger ufatteligt højt,så gav han sin søn Jesus for os. Jesus gik i døden for os helt frivilligt, selv om han var fuldstændig uskyldig. Hvis vi i hjertet tror på at Jesus er Guds søn og bekender ham som vores frelser,så får vi Helligånden som personlig vejleder, frihed fra synd, død og evig fortabelse. Jesus fylder hjertet med kærlighed til ALLE mennesker! Kristendom kommer ikke fra bibelen, Gud er ikke religiøs. Folkekirken er en af satans måder at lede folk væk fra Gud på.TV og internettet er hans største våben til at stjæle folks tid fra Gud! Underholdning betyder "at holde nede" Alle medier og systemet i verden er styret af satan, og vi er ført bag lyset. JESUS ER VEJEN,SANDHEDEN OG LIVET!
Kærlig hilsen Bodil

Logo sommerfugl